Kép forrása: http://awesomekidsactivities.com/games-with-pumpkins/

Mozgásos, fejlesztő és ügyességi játék ötletek

Tökgurítás, tökgurító „verseny” akadályok kerülésével

Tök szállítása talicskában

Lábtorna: torzsák emelése, összegyűjtése talpakkal

Mozgást utánzó játék: (A gyerekek vonalban állnak egymás mellett. Az első kiáll a többiek elé és mozgásokat mutat, amit utánozni kell. Amikor a többiek más „mutatót akarnak, akkor azt mondják: „Tejbekása lipitylotty, tökkáposzta kapaszkodj”, akkor a „mutató” a sor végére megy, és azt mondja ”Hazamegyek, hazamegyek, tököt eszek.” és a következő gyerek mutat.)

Tökfogó: Ki lesz a tökkel ütött? (A fogónál van egy kis tök és futás előtt azt mondja: „Este virágzik a tök, én a fejedre ütök”. Akit megfog annak a fejét „megkoccintja a tökkel és az azt kiabálja: „Égszakadás, földindulás, fejemen egy koppanás. Én vagyok a fogó!)

Tollpihék egy helyre fújása

Tollpihék összegyűjtése kosárba (hüvelyk és mutató, hüvelyk és középső, hüvelyk és gyűrűs, hüvelyk és kisujj – ujjkiolvasók ismétlése (Hüvelyk ujjam almafa, cseresznyefa)

Futójáték (Az egyik gyerek a tök, a másik az árus és egy gyerek a vevő. A vevő körbe jár és kiválaszt egy „tököt” és megkérdezi: „hogy ez a tököcske? Száz arany pengőcske. Annyit érte nem adok, inkább körbe szaladok!”. Az árus és a vásárló ellentétes irányban körbe szaladnak, és aki előbb visszaér az lesz a következő vásárló, a másik a tök.)

Tök átugrás (Hány tököt tud átugrani)

Célbagurítás tökkel, tökre

Tök piramis építése időre

Érzékelő játék: Mi van a zsákban? (kukoricaszemek között tökmag, tollpihék között kukoricaszem stb.)

Versenyjáték (finommozgás fejlesztés): tökmag és kukorica szétválogatása fa csipesszel

Kép forrása: Found on etsy.com

Mondókák

Csiteri, csütöri, csütörtök

Tököt lopott az ördög,

Nem is ette, nem is itta,

Liba ólba beledugta.

 

Csiteri, csütöri, csütörtök

Dinnyét lopott az ördög,

Bugyogójába dugta,

Úgy vitte a pokoolba.

 

"Sütőben a tökmag,

befűtöttünk tegnap,

ripeg-ropog, zeng a nád,

szél röpíti víg dalát.

Ég öt éjjel, öt nap,

odasül a tökmag. "(népköltés)

Görögdinnye, török tök,
szerda után csütörtök.
Török, török hömbörög,
egy zsák diót megtörök.
Csörgő-börgő mogyoró,
te leszel most a fogó!

Kép forrása: sweetthingdesigns.typepad.com

Nyelvtötők:

Öt ördög öt tököt gödörbe dögönyöz.

Tökkelütött ördög töméntelen tökmagot tarisznyába tömköd.

kút körül út körbefutja hosszú nyakú fehér lúd.

Görögdinnye, török tök, szerda után csütörtök.

Mesék

A libák és a róka

Csavargásai közben a róka egyszer egy szép zöld mezőre ért. A mezőn egy csapat kövér liba legelt.

"Ez igen! - gondolta a róka. - Olyan ez, mintha vendégségbe hívtak volna. S olyan szépen együtt vannak ezek a libák, mintha egyenesen nekem tálalták volna föl őket. Egyebet sem kell tennem, mint asztalhoz ülnöm, és sorjában elfogyasztanom őket".

Azzal elindult a libák felé: azok meg, ahogy észrevették, rettenetesen megrémültek, ijedtükben összebújtak, s elkezdtek siránkozni és az életükért könyörögni.

- Hogyisne! - mondta a róka. - Majd éppen most fogom elszalasztani a kedvező alkalmat! Nincs irgalom, meg kell halnotok!

A libák még sipogtak, jajgattak egy ideig, a róka meg csak vigyorgott, és a fogát mutogatta.

Volt a libák között egy öreg, tapasztalt lúd, az végre összeszedte magát, egy kicsit előrelépett, és így szólt a rókához:

- Hát, ha egyszer meg kell halni, hát meg kell halni, ez ellen mit sem lehet tenni. Nem is kérünk tőled egyebet, csak azt, hogy teljesítsd utolsó kívánságunkat.

- Arról lehet beszélni - mondta kegyesen a róka. - Halljuk, mi az utolsó kívánságotok.

- Semmi egyéb, mint hogy életünk végén mindegyünk még egyszer elénekelhesse a kedves nótáját.

A róka gyanakvó képet vágott: de az öreg lúd sietve megnyugtatta:

- Nehogy azt hidd, hogy valami cselt forgatunk a fejünkben. Szó sincs róla! De magad is tudhatod, hogy aki énekszóval könnyített a szívén, kevésbé érzi a halál keserűségét. Nézd csak, szépen felsorakozunk itt előtted, egyik a másik után, libasorban. Kezdi az éneket az első: ahogy befejezte, folytatja a másik: s amelyik befejezte, azt te nyomban megeszed. Így kettős örömben lesz részed: énekszó mellett falatozhatol.

A róka ráállt a dologra: különösen azt tetszett neki: hogy énekszó mellett lakmározhatik. A libák nagy búsan fölsorakoztak, aztán a legelső a falu felé fordulva elkezdett keservesen gágogni:

- Gá-gá-gá-gá-gá...

A róka alig várta, hogy vége legyen az éneknek: de a liba csak nem hagyta abba. Aki mögötte állt a sorban, elunhatta a várakozást, mert ő is rákezdte:

- Gá-gá-gá-gá-gá...

Aztán a harmadik, aztán a negyedik: és már gágogott mind az egész csapat, de olyan harsányan, hogy zengett belé a környék.

A róka már éppen közbe akart szólni, hogy elég a hangversenyből, és kezdődhet a lakoma: de mielőtt megszólalt volna, észrevette, hogy a nagy libalármára szaladnak ám a falu felől, s nem üres kézzel, hanem söprűkkel, dorongokkal, husángokkal.

El is ment a kedve nyomban a lakomától, és nagy sietve otthagyta a gágogó libákat.

Kép forrása: Found on flickr.com

MÁTYÁS KIRÁLY AJÁNDÉKOZ

Szeretett adni, annyi bizonyos. Az arra érdemeseket, ügyeseket, szorgal­masokat jutalmazta, ahogy csak tehette.

Az ítélete szerinti méltatlanokat, mihasznákat, naplopókat, csalókat, ha­zudozókat csúfolta, büntette.

Egyszer egy szegény ember a maga kis kertecskéjében akkora sütni való tököt talált fölnevelni, hatan ráülhettek egyidejűleg. A gyerekei is dicsekedtek vele: akkora tökünk van, hogy hat fölnőtt ráülhet, akkora tökünk van, hogy ha szorul a helyzet, heten is ráülhetnek.

A szájtáti népek látására jártak, hogy is tud ekkora tök nőni egy szegény ember kicsinyke kertjében.

Gondolta a szegény ember, ha ennyien csudájára járnak, hát mennyire megörül majd a király, ha megmutatja neki.

Kapta, fogta magát, a tököt óriási szőrszütyőbe tuszkurálta, s a teherrel fölcihelődött Budára. Az ajtónállók sietve a király elé bocsájtották, nehogy a lábukra ejtse a szegény cipekedő ember a tököt. Mert azt meg kellett, mondja, hogy mit visz. Óriás tököt. Sütni valót.

Beengedték a szegény embert, aki a királynak kijáró tisztelgő hajlongások után előmutatta jövetele okát, a tököt.

Az ajándékban mutatkozó tiszteletnek a király szemlátomást megörült, azonnal az oldalszobába vezette a tökös embert, hogy ott tegye le terhes ajándékát. Kicsinység kikérdezte a tehertől lihegő tököst, hogy miképp fért el ekkora gyümölcs a tenyérnyi kertecskében, mire megtudta, hogy a kert kerítését mindig kijjebb ásogatták, szinte a szomszédot is kitökölték már a sütni valóval.

A király ezt nagy örömmel tudomásul véve, némi aranypiculákkal útjára engedte a tökajándékozó embert azzal a meghagyással, hogy útközben n éhezzen, szomjazzon.

Ballagott a szegény ember hazafelé, a király dicséretétől se éhség, se szomjúság az úton nem gyötörte, az arany piculák szépen csilingeltek Majsáig. Ott éppen hetivásári nyüzsgés kavargott, vett a pénzén két girhes, de jó kiállású, hízónak való süldőt. Azzal állított haza.

Ahogy a felesége megtudta az ura nagy dicsőségét, le se tette a kezéből s szitát, végigfutotta a hírrel az egész falut. Így jutott fülébe a tőszomszéd megelőzött gazdájának is a szegény ember szerencséje.

Ezen elgondolkodott. Ha Mátyás király egy közönséges sárga bélű tökért ilyen nagylelkű pénzeket szurkol a szegény ember markába, ő bizony megajándékozza a királyt a két legszebbik ökrével, de tudomisten ád érte annyi aranyat, a megmaradt hat ökör is csak nagy kínnal, szuszogással húzza haza a tehertál recsegő szekeret. Akkor lesz ám nagy ámulat meg bámulat a faluban.

A király a hatökröst is nagyra tárt karokkal fogadta, míg megkérdezte, mi jóban forog a palota pádimentumán.

Mire mondja a hatökrös, hogy két legszebb ökrét hozta a királynak ajándékba, de mivel a palotaőrök a lépcső aljánál följebb nem engedték, ott állnak az ajándékok, a király ablakából is látni lehet őket. Ahogy látta is őkegyelmessége.

A királyi elfogadás mindenkori kérdései közé tartozott annak a kitudako­lása, hogy honnét való az ember, meg az ajándéka. Amikor meghallotta, hogy badallói, mindjárt tudta, honnét fúj a szél. Mivel a tegnapelőtti töka­jándékozó ember is Badallóból szerencséltetett.

Nosza, vezette is Mátyás király a hatökröst az oldalszobába, és annak ajándéka viszonzásául az óriás tököt markoltatta meg a hatökrössel. Az ilyen királyi kegy is parancsnak számít. Megtagadni ki is merhetné?

Búcsúzás közben azt mondta a király, hogy a két, ajándékba kapott ökrét meg adja oda Badallóban a tökös szomszédnak. Mert megígérte volt neki, hogy az útiköltséget megtetejézi majd. Adja oda, mint a király ajándékát, jó egészséget kívánva annak is, meg a kedves családjának.

A király kívánsága megkerülhetetlen parancsnak számít. Mit tehetett a hatökrös. Átvezette a két legszebb ökrét a szegény ember portájára, mint a király ajándékát, miközben ő meg a méregtől pulykavörösen előkapta az erdőirtó nagyfejszéjét, ízzé-porrá szabdalta az óriás tököt, minden darabját átdobálta a szegény ember udvarába. A hízónak valók éppen kint szala­doztak. Nekiestek. Éltek rajta két hétig. Jókedvűen röförésztek.

Móricz Zsigmond: Iciri-piciri

Ajaj, hol volt hol nem volt...

Volt egyszer egy iciri-piciri házacska.
Ott lakott egy iciri-piciri kis macska.
Volt annak két iciri-piciri kis ökre,
rákaptak egy iciri-piciri kis tökre.
Csizmát húz az iciri-piciri kis macska,
hová lett az iciri-piciri barmocska?
Bejárja az iciri-piciri kis erdőt,
s nem leli az iciri-piciri tekergőt.
Bejárja az iciri-piciri kaszálót,
s nem látja az iciri-piciri kószálót.
Rátalál egy iciri-piciri kis tökre,
bánatában iciri-picirit meglökte.
Felfordult az iciri-piciri tököcske,
benne a két iciri-piciri ökröcske.
Megörült két iciri-piciri ökrének:
Vége van az iciri-piciri mesének.

Dalok, énekek, körjátékok:

Egyél libám, egyél már nézd, a napot lemegy már, éjféltájban,

Nyolc órára, esti harangszóra hipp, hopp, hopp.

Hatan vannak a mi ludaink, három szürke, három fekete. Gúnár, gúnár, libagúnár gúnár az eleje, akinek nincs párja, az lesz a gúnárja.

A gúnárom elveszett, keresésére megyek, nincsen annak más jegye, más jegye, farka tolla fekete.

Az én tyúkom megbódult, a fazékba belebújt, ó én édes tyúkocskám, tyúkocskám,

Te leszel a vacsorám!

A kis tücsök ciripel, hátán semmit sem cipel, balra dől, meg jobbra dől

Talán bizony hegedül.

Kézműves ötletek

Rajzolás libatollal és tintával

Kép forrása: Found on etsy.com
Libák kézlenyomattal

Kép forrása: Found on mintamokus.com

Papírtányérból:

Kép forrása: Found on craftymomsshare.blogspot.com

Kép forrása: Via Brenda Parker

Kép forrása: Via Edita Juchneviciene

Recept

Sütőtökös csokis keksz


Kép forrása: www.lettudatos.com

 • 40 dkg megsütött sütőtök (nyersen kb.1 kg-os kicsi sütőtök) +
 • 20 dkg kristálycukor
 • 25 dkg vaj +
 • 1 tojás
 • 20 dkg liszt
 • 20 dkg Graham liszt+
 • 10 dkg dió +
 • 10 dkg csokoládé +
 • 20 dkg zabpehely (apró szemű)+
 • 2 kk szódabikarbóna
 • 2 kk fahéj
 • 1 csipet só

Elkészítés:

 1. A cukrot és a puha vajat a tojással összekeverjük.
 2. A sütőben megsütött sütőtököt botmexerrel pépesítjük, azt is hozzáadjuk.
 3. A liszteket külön összekeverjük az apóra vágott dióval és csokoládéval, a zabpehellyel, illetve a fűszerekkel.
 4. A lisztes keveréket jól összeforgatjuk a sütőtökös vajjal, hogy kézzel formálható legyen.
 5. Diónyi darabokat gömbölyítünk a kezünkkel, majd ellapítva sütőpapírral bélelt tepsibe sorakoztatjuk. Lehet közel tenni egymáshoz, de ne érjenek össze, mert kicsit azért megnőnek.
 6. Addig sütjük, míg az alja pirulni nem kezd (Az időt sütője válogatja).

Sósperec és Libanyak (Rebi mama receptje)

Hozzávalók:

35 dkg BL 85 kenyérliszt (vagy fehérliszt)
20 dkg teljes rozslizst
10 dkg kukoricaliszt
10 dkg vaj (vagy olaj)
2 dkg só
1 dkg élesztő
3-4 dl langyos víz
1-2 felvert tojás

Elkészítése: A hozzávalókat (5 dkg finomliszt és a tojás kivételével) dagasztógépbe helyezzük és jó alaposan összedolgozzuk. Figyelem, kemény tészta kell! A kapott tésztát utána letakarva pihentetjük kb. 30 percre. Lisztezett deszkán ceruza vastagságúra nyújtjuk, 30-35 cm hosszúra osztjuk. Perecet formálunk belőle és sütőlemezre helyezzük őket. A felvert tojással lekenjük, 20 percig pihentetjük, majd ismét lekenjük a tojással.180°C-ra előmelegített sütőben pirosra sütjük.


Tipp:
Megszórhatjuk köménymaggal vagy lecsepegtethetjük sós mázzal (vagy mindkettővel). De ezt a következőképpen tegyük: Előzőleg ennél csak egyszer kell bekenni tojással, és amikor elkezd színesedni a teteje, a félig sült perecet kivesszük, de addig betesszük a következő tepsivel. A kivettet kenjük be újra jó alaposan tojással, pöttyözzük be a sós mázzal, és ha akarjuk, szórjunk rá pár szem köménymagot, tökmagot, napraforgót, szezámmagot, miegymást, ízlés szerintAztán csere. Keményre kell sütni, jó ropogósra, mert úgy az igazi.

Sós máz: 5 dkg lisztbe elkeverünk 2 dkg sót, majd annyi vizet adunk hozzá, hogy éppen csak pépes legyen. Késsel szoktam rápöttyözni

Libanyakat is lehet bel
őle készíteni, ilyenkor nem kell bajlódni a perectekeréssel. A tepsi egyik oldalának felénél elindulva ökörhugyozás-szerűen kacskaringózzuk be a tepsi egyik, majd másik felét (ahogy a felső képen is látszik). Ennek a tésztájába az élesztőnek csak a fele kell. Bevallom, ebből nekem dupla adagot kell csinálnom, mert a csemetéim párjai is rájárnak. Másnap reggelre lenne az igazi, de addig még soha nem jutottam el, hogy félretehessek belőle.

Ha könnyíteni akarsz, akkor nyújtsd ki, és vágd derelyeszaggatóval csíkokra. Így már csak kerekre kell sodranod. A perecek méretével ne foglalkozz. A kisebbek ropogósabbak, a nagyobbak puhábbak. Mindre van a családban vevő!

Tökmag pirítás

Kép forrása: deboucheatable.com