Napról napra óvoda

Kedves Érdeklődő, aki rátaláltál erre az oldalra! Ebben a blogban szeretném Veletek megosztani mindazt, amit az elmúlt 36 évben az óvodáról, a gyerekekről, gyerekektől "megtanultam" és mindazt ami jó kedvre derít, elgondolkodtat, vagy gyönyörködtet.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás

Nyár az óvodában és otthon 1.: Változzunk át.... indiánná!

Képről képre

Kép forrása? Found on crafting.squidoo.com

Kép forrása: Found on anklebiterart.blogspot.ca

Kép forrása: Found on handmadecharlotte.com

Kép forrása: Found on kidsweb.de

Kép forrása: Found on instructables.com

Kép forrása: Found on teachkidsart.net

Kép forrása: Found on totalclasscreative.com

Kép forrása: Found on google.cz

Kép forrása: Found on onceuponanartroom.com

Kép forrása: Uploaded by user

A NAP HÁZASSÁGA (indián mese)

Egy indián falu főnökének két szép férjhez adandó leánya volt. Sokan akarták őket feleségül venni, de mindenkit kikosaraztak. A főnök gyakran unszolta őket:

- Válasszatok férjet, leányok, hiszen már minden ifjút kikosaraztatok!

Ebben az időben Nap húgával, Csillaggal az égben lakott, és látta, hogy mi történik a földön. Nap így szólt a húgához:

- Az indián főnök lányai minden barátunkat kikosarazták. Gyerünk le a földre, és hozzuk rendbe a dolgot. Próbára tesszük a lányokat.

Emberi ruhát készítettek maguknak, és éjjel leszálltak a földre. Mikor még sötét volt, a falu szélén kunyhót építettek. Nagyon régi kunyhónak tűnt, látszott, hogy szegény emberek lakják. A tartógerendákat régi, korhadt fából készítették, a padlót ágakkal, fűvel, mohával borították, és ebből készültek az ágyak is. Takaróik régi rongyok maradványaiból voltak összefoldozva, az ivóedények és főzőedények gyatra faháncsból készültek. Csillag rongyokba öltözve, roskadozó öregasszony képét vette fel, Nap pedig beteg szemű, piszkos legénykévé változott.

Másnap reggel a falu asszonyai meglátták a kunyhót, és benéztek a bejáraton. Azután mindenkinek elmesélték:

- Szegény emberek érkeztek éjszaka, és ócska kunyhóban szálltak meg. Két élőlényt láttunk a kunyhóban, egy piszkos, beteg szemű kisfiút és a nagyanyját, aki nagyon öreg, és rongyokba van öltözve.

Ebben az időben a főnök elhatározta, hogy mindenáron férjet talál a lányainak. Elküldte hírnökeit, akik mindenhol elmondották, hogy négy nap múlva versenyjátékot rendeznek, és aki a legjobban tud célba lőni, feleségül veheti a főnök két lányát. A környék fiataljai alig tudtak örömükben aludni. Harmadik nap újra kihirdették:

- Holnap reggel mindenki jelenjen meg a céllövészeten. Mindenki kétszer lőhet célba. Egy magas fán sas ül majd, és aki lelövi, megkapja a főnök két lányát.

Különösen örült a hírnek a prérifarkas, aki azt hitte, hogy övé lesz majd a két lány.

A következő reggel egy óriási sast pillantottak meg, amint ott körözött a levegőégben, és egy fára telepedett le, amely a falu szélén állott, közel Nap és Csillag kunyhójához.

A versenyt megelőző estén Nap azt mondta Csillagnak:

- Nagyanyám, készíts nekem íjat és nyilat.

Csillag azt kérdezte:

- Mire jó ez, hiszen te nem tudsz célba lőni, sosem volt nyilad és íjad!

De Nap ezt felelte:

- Holnap részt akarok venni a versenyben. Hallottam, mit hirdetett ki az indián főnök.

Csillag megszánta fivérét, levágott egy vörös fűzfaágat, készített belőle íjat, és ágakat szedett nyílnak. Az íjat rossz madzaggal kötözte meg, és a nyílra nem tett tollakat.

A prérifarkas, aki attól félt, hogy valaki más találja el előtte a madarat, így kiáltott:

- Én lövök először! Ti csak figyeljétek, hogyan találom el a sast.

A nyíl azonban a fának csak az alsó ágát érte. Mindenki nevetett.

Erre a prérifarkas így szólt:

- Most hibáztam, mert rossz volt a nyílvessző, de ez a második biztosan megöli a sast.

Újra lőtt, de második nyila még alacsonyabban talált a fába, mint az első.

Megharagudott erre a prérifarkas, újabb nyilakat szedett elő tegezéből, és mind ki akarta őket lőni. Az emberek azonban megragadták a prérifarkast, elvették tőle a nyilakat, s azt mondották:

- Szabály szerint csak kétszer lőhetsz!

Azután a többiek következtek, ők is kilőtték a nyilaikat, de egyik sem talált célba. Akkor Nap azt mondta:

- Nagyanyám, nyisd ki a kunyhó ajtaját, hogy én is lőhessek.

Csillag így felelt:

- Először kelj fel az ágyból! - Félrerántotta a kunyhónyílást fedő takarót, és Nap kilőtte a nyilát. A nyíl a sas farktollait érte. Az emberek látták, hogy a nyíl a piszkos fiú kunyhójából jött, de nem látták, hogy ki lőtte ki. Amint bámészkodtak és álmélkodtak, Nap kilőtte a második nyilát is, amely a sas szívét szúrta keresztül. Eközben a prérifarkas és a többiek ott állottak a piszkos fiú kunyhójának közelében, és a prérifarkas nagyon szerette volna megnyerni a versenyt. Elkiáltotta magát:

- Én lőttem le a madarat a kunyhó ajtajából!

Odarohant a fához, hogy felszedje a lelőtt madarat, Csillag azonban gyorsabban futott nála. Megragadta a madarat, odavitte a főnökhöz, és így szólt:

- A versenyt az unokám nyerte meg, lányaidat az én unokámhoz kell férjhez adnod.

Az emberek mind köréjük gyűltek, és kinevették a piszkos fiút. Azt mondták:

- Hiszen beteg szegényke, tetves, fáj a szeme, és ótvaros az arca.

A főnöknek bizony nem volt kedve hozzá, hogy egy ilyen szurtos kölyökhöz adja feleségül két szép lányát, és tudta azt is, hogy a piszkos fiú olyan beteg, hogy járni sem tud. Ezért azt mondta: - Holnap új versenyre kerül sor. Ez lesz az utolsó verseny. Nem fogom a szavam megszegni: aki nyer, azé a két lány.

Hírül adta tehát, hogy reggel minden ifjú harcos állítson két csapdát a fekete menyétnek. A fekete menyét igen ritka volt a falu környékén. Ha valaki egy menyétet fogott éjszaka, másnap is a hegyre kellett mennie, hogy még egyet fogjon.

Minden ifjú harcos csak két csapdát állíthatott, és két menyétet foghatott, egy világosabbat és egy sötétebbet.

Amikor már mindegyik elment a hegyekbe, Nap azt mondotta a nővérének:

- No, nagyanya, készíts két csapdát!

Csillag azt felelte:

- Először ki az ágyból!

De aztán mégis megszánta, és fűzfaágakból két csapdát készített. Megkérdezte Csillag Naptól, hova tegye a csapdákat. Nap azt felelte:

- A kunyhó ajtajának két oldalára.

Másnap reggel visszatértek a férfiak, egyik sem fogott fekete menyétet. Amikor Csillag kiment a kunyhóból, két szép menyétet talált a csapdában. Ekkor a főnök maga köré gyűjtötte a férfiakat, hogy megtudja tőlük, ki járt eredménnyel. Örült, mert tudta, hogy a piszkos fiú nem tud járni, és ha nem ment fel a hegyekbe, nem is foghatott semmit.

Ekkor megjelent a nagyanyó, maga után húzva a két fekete menyétet. Azt mondotta:

- Hallottam, hogy két menyétet kellett fogni a versenyzőknek. Itt van az a kettő, amelyet az unokám fogott. - Ezzel átadta őket a főnöknek, és hazament.

A prérifarkas már előre dicsekedett, hogy ő biztosan megfogja a menyéteket. Amikor felment a hegyre, nem is két csapdát helyezett el, hanem tízet. Két éjszaka is kinn maradt az erdőben, de semmit sem fogott.

A főnök így szólt a lányaihoz:

- Sajnos, a piszkos fiúhoz kell feleségül mennetek. Szerettelek volna titeket megóvni ettől, és ezért egy második versenyt is rendeztem. De minthogy én vagyok a nagyfőnök, nem szeghetem meg adott szavamat. Menjetek, lakjatok férjeteknél.

A lányok felvették legszebb ruhájukat, és elindultak. Útközben a holló háza előtt haladtak el. Hallották, amint a holló azon nevet, hogy a lányok a piszkos fiúhoz mennek férjhez. Az idősebbik azt mondotta:

- Gyerünk, nézzük meg, miért nevet a holló.

A fiatalabb azt felelte:

- Nem, atyám azt mondotta, menjünk egyenesen férjünkhöz.

Az idősebb lány mégis bement a házba. Leült a holló idősebb fia mellé, s az ő felesége lett. Mint a többi holló, ez is csúf volt, nagy fejű, de mégis azt gondolta a leány, hogy jobb a csúnya hollófiúhoz férjhez mennie, mint egy beteg, piszkos kölyökhöz.

A fiatalabbik lány továbbment, belépett a piszkos fiú otthonába, leült melléje. Az öregasszony megkérdezte, kicsoda, s miért jött. Majd azt mondotta Csillag:

- Férjed beteg, és hamarosan meghal. Menj vissza esténként apád házába, de gyere ide reggel, és nappal ápold a férjedet.

A közelben lakó hollócsalád kinevette a főnök kisebb lányát, és haragudtak, mert nem lett a hollófiú felesége. Nővérét a legszebb, leggyönyörűbb ruhákba öltöztették. Ruhája tele volt rakva gyönggyel, tengeri kagylóval, jávorszarvasfoggal, kézimunkákkal. Nyakláncokat ajándékoztak neki, és az anyósa gyönyörű zöld jáspiskőből készült ékszert akasztott ruhájára. A fiatalabb lány azonban oda se figyelt erre, minden reggel elment a kunyhóba, hogy segítsen a nagyanyának fát gyűjteni és ápolni beteg férjét.

Így ment ez három napon át.

Harmadnap este Nap így szólt a húgához:

- Ma éjjel felvesszük újra igazi alakunkat, hogy az emberek teljes fényünkben láthassanak bennünket.

Azon az éjszakán mindketten átváltoztak. Az ócska kunyhóból gyönyörű új állatbőrökkel befedett ház lett, sokkal szebb volt, mint a feketeláb indiánoké vagy más törzseké, gazdagon volt díszítve, s minden oldalát festmények ékesítették. A régi kéregedények fényes rézedényekké váltak. Gyönyörű kosarak és tarisznyák függtek a falon.

Az anyóka magas, csodálatosan szép asszonnyá változott, ruháját ragyogó csillagok díszítették, a piszkos fiú pedig világos bőrű, szép ifjú lett. Ruháját sárgaréz tette csillogóvá. Haja a földig ért, úgy világított, mint a nap sugara.

Mikor reggel az indiánok megpillantották az új kunyhót, azt mondták:

- Gazdag főnök érkezett az éjjel, ott tanyázik, ahol azelőtt a szegény emberek laktak. Úgy látszik, elkergette a régi lakókat.

Mikor a feleség reggel megérkezett, nagyon csodálkozott a változáson. Egy asszonyt látott az ajtóban, aki hosszú bőrruhát hordott, melyről csillagok csüngtek, s a hajában is fényes csillagok voltak. De a hangja ismerős volt, amikor azt mondotta:

- Jer, s ülj férjed mellé!

A lány felismerte, hogy a szép hölgy nem más, mint az öreg nagyanyó. Hogy belépett a házba, ott látott heverni egy szép ifjút. Ruháját és haját fényes napsugarak díszítették. A lány nem ismerte meg, és körülnézett. Kereste a piszkos fiút. De az asszony azt mondta:

- Itt a férjed, menj és ülj mellé.

Nagyon örült a fiatalasszony. Nap odavitte feleségét az ajtónál álló rézüsthöz, melyben fényes folyadék csillogott. Gyengéden odahúzta felesége fejét az üsthöz, és a folyadék átömlött haján, leömlött testére is, és ragyogó csillagok formálódtak rajta. Azt kérte feleségétől, hogy egészen ürítse ki az üstöt. A fiatalasszony felemelte az üstöt, és a benne levő aranyos folyadék kiömlött, és apjának, a nagyfőnöknek a házáig hömpölygött. Azt mondta a férj:

- Ez lesz az az ösvény, amelyen később atyádat meglátogathatod.

Ezután mindhárman az égbe röpültek, a csillagos ösvény pedig, a Tejút, még ma is látható az égen.

Játék, tanulás, játékos tanulás nyáron (is) 48. - Napóra készítése

Fél tucat egyszerű ötlet

Kép forrása: www.redtedart.com

Kép forrása: www.theoldschool.com

Kép forrása: www.kiwicrate.com

Kép forrása: http://wesens-art.blogspot.hu/

Kép forrása: http://www.hgtv.com/

Kép forrása: craftsforkidsblog.com


Játék, tanulás, játékos tanulás nyáron (is) 39. - Nyári dekor

Lépésről lépésre: nyári dekor

Hozzávalók:

 • Friss vagy préselt virágok, levelek vagy mintás pauszpapír és akkor nem kell fóliázni
 • Fólialap
 • Fóliázó
 • Befőttesüveg tetö

Ötlet és képek forrása: http://handsonaswegrow.com

Körbe, körbe, körbe járom: görögdinnye

Élettani előnyei

Az érett dinnye erőteljes illatot áraszt, és a szárvégződésénél apró repedés látható. A görögdinnye legjobban meleg éghajlaton termeszthető, ha elég vizet kap. Vizelethajtó hatású, így a vese alapos tisztításához segít.

Különösen sok benne a C-vitamin, ami az immunrendszert erősíti, és növeli a koncentrálóképességet. Van benne B6-vitamin, amely segíti a szervezetbe került fehérjék feldolgozását és újrahasznosítását. Magas a folsavtartalma, amely fontos a keringés zavartalan működéséhez, a növekedéshez és a haj szépségéhez.

A színes dinnyehúsban sok a karotin, amely a szervezetbe jutva A-vitaminná alakul át, ígyserkenti az agyműködést, és fokozza az idegsejtek tápanyagellátását. Likopin- és karotintartalma rákmegelőző hatású.

Ásványi anyagok tárháza, az idegsejtek működéséhez szükséges mangánt tartalmaz. A görögdinnyében a vérképzéshez és a sejtlégzéshez szükséges vas is megtalálható.

Két mondatban az én kedvencemről: sárgadinnye

A sárgadinnye magas karotin- és C-vitamin-tartalma is védi a szív koszorúereit. A benne lévő kálium csökkenti a magas vérnyomást, s a nátriummal együtt az idegrendszeri jelek továbbítását, az izom-összehúzódás elindítását, a szívritmus és a vérnyomás szabályozását végzi. Az adenozin pedig lassítja a véralvadást, ezáltal véd a trombózis ellen.

Bármelyik dinnyét választjuk, a gyümölcsöt – a szokással ellentétben – étkezés előtt együk. A még üres gyomorba kerülő fontos anyagok így könnyebben felszívódnak, s a benne lévő savak és rostok élénkítik a bélmozgást, elősegítve az emésztést.

Méregtelenítés

A dinnye 95 százaléka víz, így kiváló méregtelenítésre. A dinnyekúra megfiatalítja szervezetünket, és fogyókúrához is ideális program. A vitaminok és ásványi anyagok a keringés útján eljutnak életfontosságú szervekhez, minden egyes sejthez. Fiatalító, jótékony hatásukat mindenütt kifejtik, a csontokban, a fogakban, a szemben, a bőrben, a hajban, a körmökben.

Tarthatunkz egynapos dinnyekúrát is, de az ideális a háromnapos méregtelenítés.Ilyenkor a gyümölcsön, az ásványvízen és a teán kívül alig fogyasszunk szilárd táplálékot. Mivel a folyadékháztartásunk rendben van, közérzetünk és állóképességünk sem romlik. A kúra közben jótékony hatású a szauna, a masszázs, és naponta legalább egy óra intenzív mozgás. Három nap múlva szinte újjászületünk!

A dinnyediéta receptje

A kúrát megelőző napon felkészíthetjük szervezetünket a tehermentesítő napokra. Ilyenkor már csak könnyebb ételek kerüljenek a tányérunkra, és vacsora előtt igyunk meg egy pohár lenmagos vizet (2 evőkanál lenmagot keverjünk el 3-4 deciliter vízben)!

Az ideális esetben három napig tartó léböjt idején reggelire együnk egy szelet barna kenyeret egy kis vajjal, mellé 2 evőkanál sovány túrót, amelyet retekkel, zöldfűszerrel ízesíthetünk. Ebédre, uzsonnára, vacsorára pedig dinnyét, dinnyét, dinnyét, mennyiségi korlátozás nélkül!

Mellé bőségesen igyunk (legalább 1,5–2,5 liter) nátriumszegény, szénsavmentes ásványvizet és gyógyteát.

Tipp a dinnyék hűtéséhez

A görögdinnyét hűtőben kell tárolni, mert szobahőmérsékleten gyorsan megromlik. A megkezdett görögdinnye friss marad, ha fóliával letakarjuk. A sárgadinnyét tartsuk szobahőmérsékleten, és csak fogyasztás előtt fél órával hűtsük le. A hideg ugyanis enyhén szívóssá teszi a húsát, és elveszi a zamatát.

Forrás: http://www.mindmegette.hu/

Receptek dinnyéből, dinnyehéjból dinnyemagból

Kép forrása: kreativkonyha.blogspot.com

Dinnyehúsból: Mentás, málnaecetes dinnyefagyi

Hozzávalók:
 • 2 dl összeturmixolt dinnye
 • 2 dl tejszín
 • 3-4 evőkanál kristály vagy pocukor
 • 1 zacskó vaníliáscukor (és egy citrom reszelt héja)
 • pár csepp málnaecet
 • 4-5 menta levél

Tejszínt , cukrot, vaníliáscukrot, reszeltcitromhéjat és az apróra vágott mentaleveleket összefőzzük, kihűtjük és összekevetjük az összeturmixolt dinnyével. Formákba töltjük és pár órára a mélyhűtőbe tesszük.
Forrás: http://pinkcsoki.blogspot.hu/

Dinnyehéjból: Dinnyecsatni

Hozzávalók:

 • 50 dkg görögdinnyehéj
 • 1 lime vékony karikára vágva
 • 2 lime leve
 • 2 dl almaecet
 • 25 dkg  cukor
 • őrölt fahéj és szegfűszeg
 • 2 kiskanál só

Elkészítés: A dinnyehéjról lekaparjuk az esetlegesen rajtamaradt piros húst, levágjuk a sötétzöld héját vékonyan, és a világoszöld héjat apró kockákra vágjuk. A hozzávalókkal addig főzzuk, amíg a dinnye áttetszővé válik, és besűrűsödik az egész. Sült húsok mellé kiváló és üdítő.

Dinnyehéj - lekvár

Hozzávalók:

Elkészítés: A görögdinnyehéjról lehámozzuk a külső zöld részét, a világos részét lereszeljük, héjastól hozzáreszeljük a citromot, és fedő alatt kb. 2 órán át puhára főzzük. Kavarni csak ritkán kell rajta egyet-egyet, mert nem ég le. Hozzáadjuk a cukrot, és még fél órát főzzük kevergetve. Üvegbe töltjük, lezárjuk és szárazdunsztba tesszük.

Forrás: http://www.mindmegette.hu/
Dinnyemagból

Az első felhasználási lehetőség, amit találtam a dinnyemagra, az az őrleményéből készült tea. Ha hajlamos vagy vesekőképződésre, akkor beiktathatsz te is egy dinnyemag tea kúrát.

Örölj le 4 evőkanál friss dinnyemagot. Ezt két liter forrásban lévő vízbe szórva főzd még 15 percig. Miután kihűlt, szűrd le, úgy hogy fémmel ne érintkezzen. Az így kapott tea 2 napi adag. Egy nap szünetet beiktatva, ebben a ritmusban folytathatod a kúrát pár hétig.

Ropogtatni való csemege

Hozzávalók:

 • 1csésze nyers görögdinnye mag. Fontos. Csak a fekete magok a jók.
 • 1 evőkanál só
 • víz

Elkészítés:

 • Az összegyűjtött magokat alaposan mosd és szárítsd meg.
 • Egy serpenyőben, közepes hőfokon kezd el pirítani. Mikor a magok elkezdenek pattogni, az jelzi, hogy megpirultakl.
 • Közben egy pohár vízben oldd fel a sót, majd öntsd rá a megpirult magokra. Néha kevergesd meg, és amikor elfőtt a víz, kész is a csemegéd.

(Dinnyemaggal díszítve)

Csiteri-csütöri csütörtök

Csiteri, csütöri
csütörtök,
dinnyét lopott az
ördög.
Bugyogójába eldugta,
nem fért be a pokolba.
Öreg pásztor elfogta,
móresre tanította.

Színes papírból:

Kép forrása: www.freepatterns.com

Filcből:

Kép forrása: Wee Folk Art

Papírmasé tál:

Kép forrása: handmadekidsart.com


Játék, tanulás, játékos tanulás nyáron (is) - Buborék 18.

Buborékok

Kép forrása: thefrugalcrafter.wordpress.com

Nagy Bandó András: Szappanbuborék

Szappanbuborék,
Idelép, oda lép,
Szappanbuborék,
Üdve zöld, üde kék.

Szappanbuborék,
Ez a zöld, ez a kék,
Szappanbuborék,
Ez a föld, az az ég.

Szappanbuborék fújó készítése

Kép forrása: coraldoorstudio.blogspot.com

Kép forrása: cobaltandcopper.blogspot.com

Kép forrása: www.pinterest.com

Óirás buborékhoz

Buborékfújó pillepalackból:

Kép forrása: myhomespunthreads.blogspot.com

Fonalból:


Kép forrása: dillydallykids.ca

Megjegyzés: ha a "hagyományos" szívószálas" megoldást választjuk, akkor is "feltúrbózhatjuk" egy kicsit: 3 - 4 szívószálat, ha összeragasztunk szigetelőszalaggal és már kész is a "sorozatlövő".

Buborék folyadék

Néhány bevált recept:

12 pohár víz, 1 pohár mosogatószer, 1 pohár kukoricaliszt, 2 evőkanál sütőpor

vagy

5 dl langyos víz, 2,5 dl mosogatószer, 3 evőkanál glicerin, 1 teáskanál cukor

vagy

7-10 rész víz, 1 rész mosószer, 1-2 evőkanál glicerin

sűrű oldathoz

2/3 rész víz, 1 rész víz, 1-2 evőkanál glicerin

pattogós buborékhoz

2 csomag zselatin, 4 pohár forró víz, 3-5 evőkanál glicerin, 3 evőkanál mosószer

Forrás: http://eletszepitok.hu/

Ha végképp nincs időd valamilyen fújó eszközt eszkábálni, akkor nézz körül a konyhában, kamrában:

Kép forrása: www.pinterest.com

+ 1 tipp: Ha gyereksereg várható vendégségbe:

Kép forrása: www.waldorfmoms.com

És, ha azt gondolnád, hogy ez aztán csak igazi, felhőtlen játék, akkor egy a fejlesztő hatások közül: légzéstechnika

Játék, tanulás, játékos tanulás nyáron (is) 15. - Járdafestés

Kép forrása: http://handsonaswegrow.com

Most, hogy beköszöntött  az igazán jó idő, szinte egész nap kint lehet lenni a szabadban. Hurrá, hurrá, hurrá! Viszont egy idő után a gyerekek megunják a labdázást, a kertészkedést, szerencsésebbeknél a medencében pancsolást. No, ilyenkor lehet elővenni az olyan egyszerű, olcsó, ámde gyereket-órákig-lekötő játékokat, mint pl. a járdafesték.


Hozzávalók:

 • 1/4 bögre (kukorica)liszt
 • 1/4 bögre hideg víz
 • néhány csepp ételfesték vagy egy-két nyomásnyi folyékony tubusos festék

Ezeket össze kell keverni, ha egy kicsit sűrű, lehet még vízzel higítani, használat közben ugyanis egy kicsit besűrűsödik. Készítsünk sokféle színt és keressünk valami beton placcot, autóbeállót, udvart, stb. ahol neki lehet állni festeni.

Ez a festék környezetbarát, könnyen lemosható és nem ártalmas a növények számára, úgyhogy még egy jó pont neki!

Ha magát a festést már megunták a gyerekek, jöhet a varázslat: egy spriccelős üvegbe töltsünk ecetet, és ezzel spricceljükle a festett képeket - tádááám: a festék elkezd pezsegni a sav hatására.

Forrás: http://www.fittkid.hu

Kép forrása: http://kidsactivitiesblog.com


Játék, tanulás, játékos tanulás nyáron (is) 13. - Gyermekbarát tetoválás

Ti ismertek olyan gyereket, aki ne vágyna arra, hogy "tetkója" legyen? Én nem. Nap, mint nap büszkén mutatják a kegújabbakat és, ha véletlenül nincs kéznél egy újabb, amikor lekopott az épp esedékes kedvenc, akkor aztán jöhetnek a "saját" alkotások golyóstollal, filctollal, alkoholos filccel, ami épp e kezükbe kerül és mi nem tehetünk mást, mint várjuk, hogy ezek a "remekművek" lekopjanak.

A mai bejegyzéshez olyan megoldásokat kerestem, melyekkel "kiengesztelhetjük őket, ha kifogyna az üzleteknem kapható készletünk.

Festés házilag készíthető hennapéppel


A hennapép készítéséhez szükséges anyagok:

 • 2 teafilter
 • 2 kávéskanál instant kávé
 • 1 kávéskanál õrölt szegfûszeg
 • 2 kávéskanál tamariszkuszbalzsam
 • 6-8 egész szegfûszeg
 • 425 ml víz
 • 5-6 evõkanál hennapor
 • 6 csepp eukaliptuszolaj

A szükséges eszközök:

 • Sûrû szita: a hennaport érdemes átszitálni, amíg megközelíti a liszt állagát. Nejlonharisnyán is átszitálhatjuk a hennát. Ez a munka idõigényes, de megéri a fáradtságot
 • Mehnditölcsér: Kisméretû habzsákra emlékeztet, házilag is elkészíthetõ
 • Arctisztító párna: a tölcsérbõl kiszivárgó pépet, vagy az elrontott mintát tudjuk letörölni vele
 • Fogvájó: a túl vastagra sikerült vonalakat tudjuk korrigálni
 • Papír zsebkendõ: a felesleges folyadék felitatására.

A pép elkészítésének módja:

 1. Az edénybe tegyük bele a teafiltereket, a kávét, a szegfûszeget és a tamariszkuszbalzsamot. Öntsük hozzá a vizet, keverjük meg, forraljuk fel és hagyjuk kb. 1 óra hosszat forrni. Minél   hosszabb ideig forraljuk, annál erõsebb lesz a szín. Várjuk meg, amíg kihûl.
 2. A hennaport szitáljuk át. A kihûlt keveréket szûrjük le és adjunk hozzá egy keveset a hennaporból. Folyamatosan keverve tegyünk hozzá annyi hennaport, addig, amíg fogkrém sûrûségû nem lesz.
 3. Dolgozzuk el az esetleges csomókat, adjuk hozzá az eukaliptuszolajat és keverjük jól össze.
 4. A pépet takarjuk le, hagyjuk állni kb. 12 órát, hogy a festékanyag ki tudjon oldódni.

Cukor+citrom fixáló

Erre azért lesz szükség, hogy a henna át tudja járni a bõrt. Elkészítése könnyû, a festés elõtt érdemes elkészíteni.

Hozzávalók:

 • 1 kávéskanál cukor
 • 3 kávéskanál citromlé, vagy fél citrom leve

Elkészítése:

 1. Szûrjük át a citromlevet, hogy a rostok és a magok ne kerüljenek a fixálóba
 2. Adjuk hozzá a cukrot és keverjük el

A hennatölcsér elkészítése:
Némi gyakorlatot kíván, rá kell szánni egy kis idõt, mert nem biztos, hogy elsõre sikerül.

 1. Erõs nejlonból vágjunk ki egy 12*15 cm-es téglalapot.
 2. Tekerjük fel az átlója mentén úgy, hogy a hegyénél lévõ lyuk tûhegynyi legyen, a felsõ széle pedig kb. kétujjnyi széles. Ragasztószalaggal rögzítsük a hajtások és az illesztések mentén.
 3. Kiskanállal töltsük meg a tölcsért kb. félig a péppel
 4. A szélesebb végét kétoldalt hajtsuk be, majd hajtogassuk le, amíg a pép légmentesen össze nem áll.
 5. Ellenõrizzük a tölcsért, nem ereszt-e valahol, a ragasztást szükség szerint ismételjük, nehogy a henna használat közben a kezünkre folyjon.
 6. Ha a lyuk nem elég nagy, tágítsuk tûvel.

Forrás: http://www.arcfesto.hu/

"Zsírpapíros"

Egy tekercs zsírpapír, és filctoll. A zsírpapír nem egyezik meg a sütőpapírral! Ez fontos infó, én erre tavaly jöttem rá. A zsírpapír egyik oldala fényes, zsírálló, a másik oldala sima papír, legalábbis annak tűnik.

A filctollat illetően a STABILO-t ajánlom, mással nem lett olyan szép az eredmény.

A zsírpapír fényes felére kell rajzolni a figurát.

Ötlet és képek forrása: http://www.wikihow.com, Gyereketető

Játék, tanulás, játékos tanulás nyáron (is) 11.- Buborék festés

Egy igazán jó kis nyári ötlet: festés bunorékkal

Hozzávalók:

 • Annyi műanyag tál, ahány színnel szeretnénk festeni
 • Ételfesték különböző színekben
 • Víz és egy kis mosogatószer
 • Szívószál
 • Rajzlap vagy egy darab textil

Az "alKotás" folyamata igazán egyszerű. A vízet a mosogatószerrel és ételfestékkel összekeverjük, szívószállal boborék "hegyeket" fújünk és ezeket óvatosan átemeljük az előre odakészített papírra és már kész is. Ugye milyen egyszerű és látványos a "végeredmény"?

Kép forrása: www.tipjunkie.com

Kép forrása: sunnysidearthouse.blogspot.com

Kép forrása: retales-de-vida.blogspot.com

Kép forrása: munchkinsandmayhem.blogspot.com

Ha már buborék, akkor itt van még egy ötlet: festés buborékfóliával:

Ötlet és képek forrása: http://www.mummymusingsandmayhem.com/

Mielőtt még elfelejteném, hogy mit is fejlesztünk? Többek között például a helyes levegővtelt és beosztását és a kreativitást főleg akkor, ha az elkészült művekbe megpróbálunk belelátni képeket, alakokat, történeteket. (és még egy kis színelmélet is el van benne rejtve)

Játék, tanulás, játékos tanulás nyáron (is) 9. - Jégvarázs

A nyári melegben nincs is jobb, mint egy kis jeges játék

1. ötlet: Kincs a jégben

Vegyünk egy műanyag tálat és tegyünk bele mindenféle kicsi játékot, "kincset": üveggolyót, játékkatonát, műanyag állatkát, pénzérmét, kagylót, bármilyen színes apróság jó. Öntsük fel a tálat vízzel és irány a fagyasztó legalább egy éjszakára. Másnap kiborítjuk a tálból és máris készen van a kibányászni való kincsek hegye :) Még jobb, ha rétegekben fagyasztjuk le a játékokat, ekkor kicsit több időre van szükségünk, ugyanis minden réteg számára kell jópár óra fagyasztás, de megéri, hogy aztán végül a "hegy gyomrában" mindenhol kincs legyen.

 


És ha még ez sem lenne elég, azzal is fokozhatjuk, hogy a különböző réteg vízhez pár csepp ételfestéket is öntünk, így szivárványszínű lesz a hegy :)
Amikor pedig másnap elővesszük a jégtömböt, készítsünk ki mindenféle eszközt, amivel bányászni lehet: régi fogkefét, sót, kanalat, meleg vizet szemcseppentővel, stb. Hagyjuk meg a felfedezés és a variálhatóság örömét a gyerekeknek - mi pedig élvezzük, hogy van egy szabad fél óránk :)


Megjegyzés: ha kisebb gyerkeknek is szeretnénk ilyet csinálni, akiknek esetleg nincs még annyi türelmük, a normál jégkockatartó egyes rekeszeibe is tehetünk egy-egy kincset.
Ötlet és képek: lets-explore.net

 

2. ötlet: Festés jéggel

Tegyünk a jégkockatartóba vizet, majd adjunk hozzávízfestéket. Minél több szín van, annál érdekesebb lesz. reggel aztán elő lehet venni  a fagyasztóból és ki lehet tenni egy tálba a "rajzeszközöket", és lehet próbálgatni.

Bár a kép nem mutatja, szerintem különböző formájú jégkockatartókba is lehetne tenni szines vizet, az még érdekesebb lehet a gyerekeknek.
Természestesen egyszerűen papírra is rajzolhatunk, de ha van felesleges, kopott lepedő vagy bármilyen más anyag, sokkal maradandóbb szépséget alkothatunk.

Ötlet és képek: shareandremember.blogspot.com

És ha nem akarjuk, hogy nyakig festékesek legyenek:

Kép forrása: 3heartbeats.blogspot.com

3 ötlet: Jégfestés


Tölts meg egy üres tejes dobozt vízzel és tedd a fagyaztóba, amikor megfagyott tedd egy peremes tálcára vagy egy tepsibe!

Szórd meg a tetejét sóval, majd csöpögtess rá ételfestéket!

Szórd meg újra jó vastagon sóval és figyeld a változásokat!

Ötlet és képek forrása: http://www.kiwicrate.com/

+ 2 ötlet:

Érzékszervi játék

Kép forrása: Early Childhood Discoveries

Jégkrém készítése házilag

Kép forrása: Kincsek és kacatok óvodáknak, szülőknek, gyerekeknek

Körbe, körbe, körbe járom: levendula

Levendula felhasználása, gyógyhatása: (Forrás: http://www.edenkert.hu)

 • Javítja az életfolyamatokat, fokozza a testi és lelki frissességet.
 • Antibakteriális, fertőtlenítő, gyulladást csökkentő hatása van.
 • Aromaterápiában használva feszültségoldó, idegerősítő, nyugtató hatású. Enyhíti a fejfájást, a depresszív kedélyállapotot, segíti az elalvást, az alvászavarokat megszűnteti.
 • Meghűléskor inhalálással tisztítja a légutakat, csökkenti a fertőzéseket. Asztmások ne használják így!!
 • A pattanásos, gyulladásos bőrt bekenve nyugtatja. Érvényes pikkelysömörre és ekcémára is. Enyhíti a napozás okozta leégést.
 • Masszírozások alkalmával a fáradtságot, izomfájdalmakat, a reumás fájdalmakat csökkenti. Gyulladásos izomfájdalmakat enyhíti.
 • Az immunrendszert erősíti élénkíti,
 • Relaxál, regenerál.
 • Hatékony zsíros hajra és korpás fejbőrre is.
 • Fürdővízbe cseppentve és kicsi tejet hozzáadva segít, hogy bársonyos legyen bőrünk.
 • Női betegségeknél hatásos irrigáló szer. Recept: 1 liter kamillateához 4-5 csepp levendulaolaj.
 • Oldja a szélgörcsöket, fertőtleníti a beleket.
 • Rovarcsípéseket csillapítja, segíti a horzsolások és kisebb sebek gyógyulását.
 • Párnánkra cseppentve, vagy párnahuzatunkba szárított levendulát téve segíti alvásunkat.
 • Segít pszichés és idegi panaszok (alvászavar, idegesség, fejfájás, migrén)
 • Szív és érrendszerhez kapcsolódó panaszok (alacsony vérnyomás) enyhítésében.
 • A bőrápolásban is kiváló.
 • Izmok és izületek gyulladásának csökkentésére.
 • A belőle készült tea kiváló nyugtató, szélhajtó.


Levendulás szúnyogriasztó készítése házilag: (Forrás: http://levendulamagazin.hu)

Ahhoz, hogy a levendula szúnyogriasztó hatását kihasználjuk, ugyanúgy kell használnunk, mint egy parfümöt. Keverjük össze egy bázis olajjal, vagy helyettesíthetjük más szúnyogriasztó hatású illóolajokkal is, majd egy parfümös üvegbe töltve permetezzük a testünkre és a kezünkkel dörzsöljük be.

30 ml bázis olajhoz (szójaolaj, mandula- vagy jojoba olaj, extra szűz olíva olaj) 10 csepp valódi illóolajat teszünk, majd jól összerázzuk és kenjük, sprézzük a bőrünkre.

Nem mellékesen megjegyzem, hogy ugyanezen keverék, ha levendulaolajból készítjük kiválóan alkalmas fejfájás ellen a halántékra dörzsölve (tiszta levendula olajjal még jobb), vagy ízületi fájdalmakra masszázsolajként.

Ha már megcsípett a szúnyog:

Mivel a szúnyogcsípés egy helyi gyulladás, aszerint is kell kezelni, ezért minden jó rá, ami gyulladás ellen hatékony. Sokan ajánlják az ecetes borogatást, de ami már sokaknál bevált, az pont a levendula olajjal való kezelés. Tegyünk egy cseppet a szúnyogcsípésre egy valódi levendula olajból és finoman oszlassuk el.

Szója olaj: a szójaolaj ugyanolyan hatékony rovarriasztó, mint a DEET-tartalmú riasztó szerek, és még a bőrt is táplálja.

Levendulás gyertya készítése szárazvirágból:

A felolvasztott viaszba csöppentsünk illóolajat és szárított levendulát!

Friss levendulával konzerves dobozba öntött viaszból:


Kép forrása:kiflieslevendula.blogspot.com

Mosószer készítése szappanból levendulaolajjal:

Először is reszeljünk le fél kilogramm szappant, ami lehet házilag készült szappant, mosószappan, de akár baba- vagy más kézmosó szappan is megfelel a célnak. Ezt beletesszük egy lábasba és annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje. Közepes lángon lassan kevergetve felolvasztjuk, majd beleöntjük egy liter vízbe és felfőzzük. Legjobb, ha desztillált vizet használunk. Jól összekeverjük és már kész is. Miután kihűlt már mehet is az első mosás. Fontos, hogy mindig rázzuk fel használat előtt. Moshatunk vele színesetet, fehéret és feketét is. Ha fehér ruháinknál növelni szeretnénk a hatást adjunk még hozzá egy kis szódabikarbónát vagy ha van mosószódát. Egy adag mosáshoz körülbelül 100-150 milliliter mosószert használjuk a ruhamennyiségtől és szennyezettségtől függően. Ha kezünket nem folyékony, hanem hagyományos szappannal mossuk otthon, amikor már túl kicsik gyűjtsük össze őket egy tálkába, így amikor legközelebb elfogy a mosószerünk már meg is lesz a megfelelő mennyiségű szappan a reszeléshez. Mosószerünk nem túl csábító kinézetén ugyan javítani nem tudunk, viszont illatosítani lehet. Bátran adhatunk hozzá pár csepp száz százalékos levendulaolajat.

Öblítő készítése levendulaolajjal:

Öblítő gyanánt legjobb, ha ecetet használunk, ugyanis az ecet kiveszi a ruhák textil szálai közé rakodott vízkövet és mosószer maradékokat, így ruháink tovább épek és szépek maradhatnak, ráadásul puhává és könnyen vasalhatóvá is varázsolja őket. Nem utolsósorban kiváló fertőtlenítő és szagtalanító hatása is van. Mosógépünk is jól jár vele, mivel megakadályozza a vízkövesedést és a mosószermaradékok lerakodását a belsejében. Az ecet szintén jóval olcsóbb, mint az öblítők és még az érzékeny bőrűeknek sem kell tartaniuk tőle. Ha nem szeretjük az ecet szagát, ami egyébként száradás után már nem érződik a ruhákon, használjunk almaecetet, amit akár házilag is elkészíthetünk, és adjuk hozzá egy keveset levendulaolajból. Az ecetet vízzel keverjük. Fél liter ecethez kicsit kevesebb, úgy négy-öt deciliter vizet adunk. Ha illatosítani is szeretnénk a ruháinkat, akkor cseppentsünk az ecet és víz keverékhez illóolajat is. Öt-hat csepp elegendő belőle.

Receptek (Forrás:http://www.limarapeksege.hu)

Levendula szirup:

Hozzávalók:

 • 1 l víz
 • 1 kg cukor
 • 30 g  levendulavirág (száraz)
 • 1 citrom leve vagy 1 tk. citromsavat érdemes hozzáadni (ettől lesz gyönyörű színe!)
A vizet és a cukrot felforraltam, majd beleszórtam a virágokat. Pár percig forraltam, belefacsartam a citrom levét, majd lefedve állni hagytam,  kb. 15 percig. Leszűrtem, újra forraltam, üvegekbe töltöttem. Hűtőben hat hónapig eláll.
Levendulás fagyi

Hozzávalók:
 • 2,5 dl tej
 • 2,5 dl tejszín
 • 20 dkg natúr krémsajt
 • 1 tojás
 • 2 tk. levendula
 • 12 dkg cukor
A tejet és a tejszín forráspontig melegítem, beleszórom a virágokat és félreteszem. A cukrot és a tojást mixerrel fehéredésig keverem. Amikor könnyű, lágy krémes állagú lesz, kanalanként hozzáadom a sajtot. Tovább habosítom. A meleg tejet leszűröm és lassan a tojásos krémhez öntöm, közben folyamatosan dolgozik a gép. Átöntöm a tejes lábosba és állandó keverés mellett besűrítem. Ez kb. 2-3 perc. A krémet alaposan lehűtöm, legjobb, ha egy éjszakára hűtőbe kerül. Vagy miután szobahőmérsékletre hült fél-egy  órára fagyasztóba teszem. Végül fagylaltgépbe öntöm és hagyom, hogy a gép kidolgozza.
A gépem megint a hűtőben dolgozott. 15 perc alatt krémes, jól formázható, lágy, olaszos jellegű fagyit készített.

Levendulás csokoládé torta

Hozzávalók:
 • 1 csésze őrölt keksz (Jó reggelt vagy Mese keksz)
 • 3/4 csésze mogyoró őrölve
 • 4 ek. cukor (elhagytam, mivel a keksz édes)
 • 2 ek. kakaópor
 • 5 ek. sótlan vaj (8 dkg)
A mogyorót tepsibe szórjuk és 170-180 fokos sütőben megpirítjuk. Ezután két konyharuha között könnyedén ledörzsölhetjük a barna héját.
A keksszel együtt egy késes aprítóba tesszük és megőröljük.Hozzáadjuk a kakaópot és az olvasztott vajat.
Egy piteformába nyomkodjuk, majd 175 fokos sütőben 10 percig sütjük.
Ezalatt elkészítjük a tölteléket:
 • 3 dl tejszín
 • 250 g csokoládé (55%-os)
 • 1 ek. vanília vagy levendula kivonat
 • nagy csipet só
 • 2 tojás
Egy jénai edénybe tesszük a tejszínt és a csokoládét, a mikró középső fokozatán 2 percig melegítjük. Kivesszük és alaposan elkeverjük. Ha szükséges még pár pillanatra visszatesszük, míg a csokoládé teljesen felolvad. Hozzáadjuk a levendula kivonatot és a nagy csipet sót, majd egyesével belekeverjük a tojásokat is.
A kisült kekszes alapra öntjük.
20 percre visszatesszük a sütőbe.
Rácsra tesszük hűlni.
Elkészítjük a fényes csokoládé mázat:
 • 2 ek. tejszín
 • 1 ek. méz
 • 55 g csokoládé
 • 1 ek. meleg víz
A hozzávalókat egy edénybe tesszük és a mikró középső fokozatán összeolvasztjuk. A kihűlt tortára öntjük, a formát mozgatva szétterítjük. Hűvös helyre tesszük míg megdermed.

Levendulás panna cotta karamelizált sárgabarackkal


Hozzávalók a karamelizált barackhoz:
 • 6-8 db sárgabarack
 • fél csésze cukor
A barackokat félbevágtam, kiszedtem a magjukat és sütőpapírral bélelt tepsire ültettem őket. Megszórtam a cukorral, majd 180 fokra előmelegített sütőben sütöttem őket kb. 30 percig. Érdemes figyelni közben. Amikor kihűlt botmixerrel simára pürésítettem.
Levendulás panna cotta hozzávalói:
 • 2,5 dl tejszín
 • 2,5 dl tej (zsíros)
 • 2 ek. cukor
 • 2 tk. levendulavirág
 • 2 csapott tk. zselatin
A tejet, tejszínt felforraltam, hozzáadtam a cukrot és a levendulavirágot. Elzártam alatt a lángot és 20-30 percig pihenni hagytam. Átszűrtem.
A 2 csapott teáskanálnyi zselatint elkevertem 2 ek. vízzel, majd a mikróba tettem a legalacsonyabb hőfokra 8 másodpercre. Azonnal az illatos tejhez adtam.
A poharak alján elosztottam a sárgabarackpürét, majd ezekre mertem óvatosan a tejpudingot. Hűtőbe tettem, 3-4 óra kell neki, hogy megdermedjen. Tálaláskor kevés pisztáciát szórtam a tetejére.

Levendulás-csokis keksz mentás krémmel

Hozzávalók:
 • 270 g finomliszt
 • 30 g holland kakaópor
 • 1 tk. sütőpor
 • 200 g hideg vaj
 • 80 g porcukor
 • 2 ek. levendulaszirup
 • 1 tk. szárított levendula
 • csipet só
 • 1 tojás
 • 1 tojás sárgája
A lisztet, a kakaóport, a sütőport, a cukrot, a sót és a felkockázott hideg vajat bekészítem a késes robotgépbe, morzsásra dolgoztatom. Hozzáadom a levendula szirupot, a virágot, a tojást és a tojás sárgáját. ismét elindítom a gépet, míg egy gombóccá összeszedi.Kiszedem a tésztát a gépből és hengert formázok belőle. Hűtőbe teszem legalább 1-2 órára.
Addig elkészítem a krémet.
Hozzávalók:
 • 100 g fehércsokoládé
 • 50 ml tejszín
 • 100 g mascarpone
 • mentaszirup (vagy friss mentaág)
Tetejére:
 • 5 dkg  csokoládé
 • 2 ek. olaj
A friss mentaággal intenzívebb íz érhető el. A felmelegített tejszínbe kell beáztatni, rövid ideig állni hagyni, majd leszűrni. A tejszínt és a csokoládét vízgőz fölött felolvasztom, langyosra hűtöm. Kis adagokban keverem hozzá a mascarponét, végül ha nincs friss menta, mentasziruppal ízesítem. Hűtőbe teszem.
A tésztából kb. 3 mm vastag szeleteket vágok és 180 fokra előmelegített sütőben 8
perc alatt megsütöm. Rácsra teszem hűlni.
Amikor alaposan lehűl az összes kisült keksz megtöltöm a krémmel. A csokoládét az olajjal a mikró legalacsonyabb fokozatán összeolvasztom és a kekszek tetejére kenem. Pár órára hűtőbe teszem.
Levendola koszorúk
Kép forrása: http://hegykoiviragoslanyok.blogspot.hu
Kép forrása:www.mennyegzo.hu
Kép forrása: www.meska.hu
Buzogány
Kép forrása: dekorella.hu
Illatpárna
Kép forrása: Home made CRAFT /Bohem Style

Kép forrása:http://babikincsei.blogspot.hu
Levendula lány
Kép forrása:www.thecraftycrow.net
Levendula papírból
Kép forrása: www.quilledcreations.com

Levendulák hímezve (Képek forrása: http://unikat-vizu.blogspot.hu)