Napról napra óvoda

Kedves Érdeklődő, aki rátaláltál erre az oldalra! Ebben a blogban szeretném Veletek megosztani mindazt, amit az elmúlt 36 évben az óvodáról, a gyerekekről, gyerekektől "megtanultam" és mindazt ami jó kedvre derít, elgondolkodtat, vagy gyönyörködtet.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás

Ötlet-tár: Háziállatok (szarvasmarha, disznó, szamár)

Kép forrása: Found on familyfun.go.com

Fecske Csaba: Bolondos állatok (részlet)

Tehén
Az alomra heveredett
fáradtan a tehénke,
álmában a gazda helyett
ő ült föl a szekérre.

Szamárság
A szamarat kiskorába
beíratták iskolába,
tudós nem lett ugyebár,
csak kicsiből nagy szamár.

Kismalac

Uí, uí, kismalac,
a vályúhoz mért szaladsz?
Korai az most még,
nincsen benne moslék.

Tehén

A kakas és a pipe

Volt az erdő kellős közepén egy kakas meg egy pipe. Meghalt a gazdájuk, nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje.
Hát azt mondta a pipe:
- Menj gyorsan kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfulladok.
Szalad a kakas a kúthoz.
- Jaj, édes kutam, adjál vizet, vizet viszem kispipémnek, mert megfullad a vadkörtétol.
- Nem adok vizet - mondja a kút -, míg nem hozol koszorút egy szép lánytól.
Elment aztán a kakas a szép lányhoz.
- Szép lány, adjál koszorút.
- Nem kapsz - mondja a szép lány -, amíg nem hozol tejecskét a tehéntol.
Elment a kakas a tehénhez is.
- Tehén, adjál tejecskét, tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ád vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétol.
- Addig nem adok tejecskét a szép lánynak - mondja a tehén -, míg nem hozol szénát a rétrol.
Elment a kakas a réthez.
- Rét, adjál szénát, szénát viszem tehénnek, tehén ád tejecskét, tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ád vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétol.
- Addig nem adok szénát - mondja a rét -, ameddig a boltban nem mégy kaszáért.
Elment a kakas a boltba:
- Bolt, adjál kaszát, kaszát viszem a rétnek, rét ád szénát, szénát viszem tehénnek, tehén ád tejecskét, tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ád vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétol.
- Addig nem adok kaszát - mondja a bolt -, ameddig nem hozol pénzt. Akkor szegény kakas elbúsulta magát, ment gyorsan a szemétdombra kaparni, ott lelt egy karajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát, elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készített koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenesen vitte a pipének, épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsót tátogott nagy fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegonek, s így a levegohöz jutott pipe ma is él, ha meg nem halt!

Kép forrása: Via Tera Andrews

Fejőnóta
Édes tehénkém, adj finom tejet,
Cifra kabátkát csinálok neked.
Róka a gallérja, ezüst lesz a csatja,
Csak a tejecskét, hamar, hamar adjad!
/angol népköltés/

Kép forrása: Found on busybeekidscrafts.com

Szamár

A molnár, a fia meg a szamár

Volt egyszer egy öreg molnár, s annak egy kamasz fia.

Volt egy szamaruk; úgy gondolták, eladják a vásáron, és jó pénz kapnak érte. Attól féltek azonban, hogy mire a vásárba érnek vele, a csacsi elfárad, esetleg a lába is feltörik az úton, s akkor nem kel el olyan jó áron.

Ezért hát összekötötték a szamár lábát, rudat dugtak a lábai közé, vállukra vették, s úgy, a rúdon vitték a vásárba…

Ahogy mennek, szembe találkoznak az úton egy emberrel.

Az meglátja a csacsit a rúdon himbálódzva, s elkezd hahotázni.

- No, az egyszer szent igaz, hogy a három közt nem a csacsi a legnagyobb szamár! Ők viszik a szamarat, ahelyett, hogy a szamár vinné őket!

Halja ezt a molnár, gondolja van benne valami igazság. Leteszik a szamarat a földre, kioldják a lábát, nógatva talpra állítják, az öreg fölülteti rá a fiát, s úgy mennek tovább, elől a fiú a szamáron, nyomában gyalog a molnár.

Megint találkoznak egy emberrel.

- Hát ez meg miféle mamlasz? – mondja az ember. – Pöffeszkedik a szamáron, s hagyja az öreget kutyagolni! Szállj le öcsém, engedd szépen apádat a nyeregbe! Gondolták, ennek is igaza van; helyet cseréltek, s úgy mentek tovább, elöl az öreg a szamáron, mögötte gyalog a fiú.

Ismét találkoznak egy emberrel.

- Ó mi szívtelen vénség! – mondja az ember. – Pöffeszkedik a szamáron, s közben ez a szegény gyerek már alig vonszolja magát!- Ennek is igaza van – vakarta meg a fejét az öreg; intett a fiának, hogy üljön fel ő is, és most már így vonultak tovább, szamár háton mind a ketten, míg csak nem találkoztak valakivel.

Micsoda bolond népség! – mondta az ember. Ketten ülnek egy ilyen jámbor kis jószágon, jó, hogy még egy házat is nem rakna rá, tornyostul!

Elszégyellték magukat erre, a molnár is, a fia is; leszálltak, s most elől a csacsi ment, terhétől szabadulva nagy vidámsággal, ide-oda illegetve magát, s mögötte kullogott a molnár meg a fia.

Jön ekkor szemközt egy ember. Azt mondja:- Már csak bolond világot élünk! Elől táncol a szamár, utána liheg fiastul a molnár! Úgy látszik elérkezett a szamarak világa!

Hanem erre már méregbe jött a molnár.

- Úgy bizony – mondta, eddig szamarak világa volt, mert hol erre hallgattam, hol arra, s minden szíre-szóra adtam, kivéve a magam józan eszére! No de mától vége; mától fogva beszéljetek, amit akartok, én azt teszem, amit jónak látok!

Kép forrása: Found on arrowskidsclub.wordpress.com

Bartos Erika: Csacsi

Kicsi csacsi baktat,

Tejet visz a papnak,

Patkó van a lábán,

Én ülök a hátán!

 

Kicsi csacsi lépked,

Lisztet visz a péknek,

Szájában a szalma,

Ketten ülünk rajta!

 

Kicsi csacsi fázik,

Zivatarban ázik,

Megcsúszik a sárban,

Lepotyogunk hárman!

Kép forrása: https://www.etsy.com

Disznó

A ZÖLD DISZNÓ (Magyar népmese)

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy király. Volt egy fia, de az nagyon gonosz volt, mert mindent megtehetett, ami csak eszébe jutott.
Örökké a sötét erdőt járta, öldöste a madarakat, vadakat, egyszer még egy rőzseszedő anyókára is rákiáltott, hogy az majd szörnyethalt:
- Kitakarodj ám az erdőmből azonnal! Kutyákkal itatom fel a véred, ha azonnal ki nem takarodsz innen!
Az meg rimánkodással akarta megbékíteni:
- Jó királyfi, hét napja nem fűtöttem, meghalok a hidegtől! Ezt a rőzsét úgysem használod semmire.
Hát még rá is vert érte.
- Na, királyfi, verjen meg az isten! Zöld disznó képében túrjad az erdődet, míg egy királykisasszony meg nem csókol!
És halljatok csodát: megrázkódik a királyfi, s ahogy van, fertelmes zöld disznóvá változik, a palota hatalmas disznóóllá, a sok aranyos minden szalmává!
A szomszéd királynak pedig volt egy igen szép lánya, akit az apja mindenkinél jobban szeretett. Ő is egyetlen gyerek volt, mint a gonosz királyfi, mégis csupa jóság. Pedig semmi kérését senki soha meg nem tagadta néki sem.
Egyszer is azt kérte az apjától, hadd kocsikázhasson a sötét erdőben, s még erre is rálett a király. Intett a kocsisának:
- Jóska! Fogd be a négy szürkét!
Benn az erdőben aztán nagyot zökkent a hintó. Üti-veri Jóska a négy lovat, de a hintót mozdítani sem tudják. Leszállni sem lehet, a hintó ajtajáig feljött a sár, egy pocsolyában akadtak el. Ülni kell, várni, míg a sár felszárad.
Egyszer csak valami nagy zörgést hall a király, s ahogy kinéz a hintó ablakán, kapja máris a puskáját. A többi, az inas, a kocsis is csak jelre vár.
De a királykisasszony is észreveszi ám a zöld disznót, rimánkodni kezd:
- Édesapám! Ne lőjék meg! Hátha tud segíteni rajtunk!
A disznó nem is látja a puskákat, egyenest a hintónak tart, jó messziről rákezdi:
- Röf röf, kedves király uram! Kihúzom én a hintót, ha a lányod feleségül adod hozzám!
A király majd szörnyethalt.
- Néked adjam?! Inkább itt veszek hintóstul, lovastul!
Aztán, bölcsebben, alkudozni kezdett:
- Húzz ki a fele királyságomért!
Csakhogy a zöld disznó nem alkudott.
- Jól van - mondta ki végül a király -, nem maradhatunk itt a pocsolyában.
A zöld disznó meg kitolta a hintót a jó útra, a szürkék elvágtattak.
Nevettek is nagyokat a hintóban:
- Ez sem ér utol bennünket!
De rosszul gondolták, mert a disznó bement az ólba, előhúzta a talicskát, és indult nagy nyikorogva:
- Nyif, nyaf, nyuf, feleségért megyünk!
És így addig ment, mendegélt, míg a kastély kapujához nem ért. A kocsis jól bezárta a kaput, de a zöld disznó kopogtatni kezdett.
- Király uram, nyittasd ki a kaput, hadd vigyem el a feleségemet!
- Lányom, menned kell - mondta a király -, a király szava szent, s én balgán neki ígértelek. De sose félj, megszabadítalak tőle!
A zöld disznó a talicskába ültette a királykisasszonyt, indult is az erdőn át vele.
- Nyif, nyaf, nyuf, feleséget viszek.
Megálltak az ólnál a talicskával.
- Röf röf röf, kedves feleségem, szállj ki a hintóból, itthon vagyunk a palotában!
Bementek, és leültek a szalmára.
- Röf röf röf, kedves feleségem, vess ágyat nekünk!
A királykisasszony sírt-rítt, de a zöld disznó egyre hajtogatta:
- Röf röf röf, vess ágyat, kedves feleségem!
Nem bírta már hallgatni, felugrott, összerendezte a szalmát, a zöld disznó lefeküdt, ő meg betakarta a csipkekendőjével. Gondolta, ha elalszik, elszökik mellőle. De az egyre mondta még a magáét:
- Röf röf röf, csókolj meg, kedves feleségem!
Addig-addig, hogy odahajolt hozzá, képen csókolta, de az iszonyattól el is ájult szegény.
Arra ébredt, hogy csupa ragyogás minden körülötte, aranyos ágyban fekszik, és mellette szépséges királyfi mosolyog.
- Ugye, azt hitted, hogy a disznóólban, a zöld disznó mellett fekszel?
Elmesélte, hogyan lett zöld disznóvá, hogyan fogadta meg, hogy gonoszságot nem művel soha többé. Csengetett, hogy fogják be a hintóba a négy fehér lovat, viszi apjaurához a királykisasszonyt, ne gyászolják tovább. Úgy vágtattak, hogy a patkó alatt szikrázott a föld!
- Nem fogadnak vendéget, gyászol az egész ország - szólott ki Jóska, a kocsis.
De a királykisasszony bekiáltott:
- Nézz csak ki, Jóska, nem én vagyok-e, akit gyászoltok? Vezess az apámhoz!
Lett nagy öröm! Jaj, pedig a király nagyon rossz bőrben volt, szegény! De hogy meglátta az ő kedves lányát, azt se tudta, mit tegyen örömében.
- Hát a zöld disznó hova lett?
- Ott kinn áll, azt várja, hogy behívjad.
- Várhatja!
- Csakhogy nem disznó már, hanem királyfi. Hívass papot, hogy adjon össze minket!
Örült a király, de a két ország is, hogy szerencsésen fordultak a dolgok. Három napig evett-ivott mindenki. Jóska kocsis úgy jóllakott a lagzin articsókával, azóta se tud ételre rágondolni. Eddig volt, fuss el véle!

Kép forrása: Found on creativepartyblog.com

Van nekem egy kis malacom,
Debreceni fajta,
éppen olyan tarkabarka,
mint az édesanyja.
Mondja, mondja: röf, röf, röf,
Futok hozzád töf, töf, töf.

Kép forrása: Found on a397.idata.over-blog.com

A "kurta farkú kismalac" hete

Ez történt nálunk a kurta farkú kismalac héten

Gyerekek által kitalált mozgásos játék a Három kismalac című mese alapján

1. A gyerkőcök által kiválasztott és felépített házak tornaszerekből:

Szalma ház:

Fa ház:

Tégla ház:

Utak: mozgáskotta elemei

A gyerekek által kitalált mozgásos szabályjáték:

Szaladgálás közben, ha elhangzik az, hogy "jön a farkas", akkor és csak akkor (pl., ha jöna róka, medve stb. nem) be kell szaladni a házba úgy, hogy csak házakhoz kiépített út "köveire" szabad lépni, de az sem mindegy, hogy mikor melyik házba, mert, ha a mondat közben csak egyet tapsol a játékot vezető gyerek, akkor a szalmaházba kell menekülni, ha kettőt, akkor a fába és, ha hármat. akkor a téglába.

2. Kézműves alkotások:

Gyerekrajzból gyerekrajz:

Ujjbábok műanyag pezsgősdugóból:

Malacok szivacspárnából:

3. Meseszövés:

A csavargó vadmalac

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy vaddisznó család és, amikor leesett a nagy hó a vaddisznó mama és a vadmalac elindultak az erdőbe, hátha találnak pár szem makkot az erdőben. Mentek, mentek, és amikor már majdnem a tölgyfához értek a kismalac valami motoszkálást hallott.

- Mi lehet ez? Megnézem! – gondolta magában és úgy is tett. Elindult a hang után és meglátott egy mókust, aki éppen makkokat lakmározott.

- Jaj, de jó! – gondolta magában a kismalac – Most már biztos, hogy nem hiába indultunk el ebben a hóban és biztos, hogy végre tele rakhatom a pocakom.

Ment volna az anyukája után, hogy elmondja a jó hírt, de hiába nézett erre és arra sehol sem találta.

- Nem, baj, megyek a lábnyomok után.

El is indult volna, de bizony a hóban annyi, de annyi lábnyom keveredett, hogy nem tudta merre is induljon. Elindult, hát az orra után és meglátott egy hatalmas és vénséges bükkfát. Megszólította:

- Bükk apó! Éhes vagyok és fáradt és nem találom az anyukámat. Nem láttad véletlenül, hogy merre ment?

- Az anyukádat nem láttam, de adok neked enni és, ha kipihented magad menj tovább a kúthoz, talán ő tudja, hol van az anyukád.

A kismalac megette az elemózsiát és ment tovább. Amikor elért a kúthoz attól is megkérdezte:

- Szomjas vagyok és fáradt és nem találom az anyukámat. Nem láttad merre ment?

- Az anyukádat nem láttam, de adok neked inni és, ha tovább mész ott az erdő szélén áll egy vadalmafa, kérdezd meg tőle!

A kismalac ivott a kút vízéből és tovább kocogott az almafához.

- Kedves almafa! Nem láttad az anyukámat? Hiába keresem, sehol sem találom, és már esteledik, és én nagyon félek és hiányzik, de nagyon!

- Láttam bizony. A domb mögött találsz egy lépcsőt, azon indulj el!

Ment, ment a vadmalac a lépcsőn felfelé, de bizony sehol nem találta az anyukáját. Már felért a felhők közé, amikor találkozott egy sassal.

- Sas madár! Nem láttad az anyukámat?

- De bizony, hogy láttam. Éppen téged keresett, de elkerültétek egymást, mert már visszament a lépcsőn a Földre.

A kismalac azonban nem hitt neki és tovább ment a lépcsőn, egészen a Holdig. Itt is nézett jobbra, balra, előre és hátra csak a lába elé nem nézett és megbotlott a lépcsőben és gurult, és gurult, és gurult egészen a lépcső aljáig. Amikor lábra állt meglátta a hóban az anyukája lábnyomát. Szaladni kezdett a nyomokon és utolérte az anyukáját. Nagyon megörültek egymásnak és boldogan túrták a havat, hogy makkot találjanak. Találtak makkot százával és egyszer csak azt látták, hogy a hó elolvad és a helyén kinő egy varázsvirág és a mikor a varázsvirágot leszakították, annak a helyén nőtt egy csoda, körtefa, melyen gyémánt körték teremtek és itt a vége, fuss el véle, ha nem hiszed járj utána!

4. "Útkereső feladatlap" a mese hatására:

(Feladatlapot Bulyáki Zsuzsi készítette)

Kurta farkú kismalac

Négyújjú patás, mindenevő jó hallású és szaglású állat, aki a kicsinyei világrahozása előtt fűből készít fészket vagy gödröt ás. Kicsinyei 10 nap után hagyják el először ezt a "szülőszobát".

A disznók "nemzetsége"

Varacskos disznó:

Bojtosfülű disznó

Folyami diszn disznó

Szakállas disznó

Szemölcsös disznó

Vaddisznó

Háziasított fajták:

Mangalica:

Befejezésül mindenki kedvence a törpedisznó:


Ötlet: A képeket kinyomtatva, kivágva jó kis párosító játékot vagy sorszámok gyakorlását segítő kártyákat készíthetsz! (Hanyadik a sorban a...? Melyik két kép cserélt helyet? Hanyadik tün t el a sorból? stb.)

Gyerekekkel megnézhető 3 perces rövidfilm a YouTubon: 2 hetes kismalacok anyukájukkal

Ha nincs a közeledben malac, akkor jó családi vagy óvodai csoportos program:

Ötletek meséléshez:

- A kismalac és a farkasok

- A három kismalac

- Mese a szárnyas malacról

- A kisgömbőc

- Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack

- A kiskondás

- Kondás Jankó

Versek, mondókák:

"Széna, szalma, széna, szalma, széna szalma

Építettem egy kis házat, ablakot rá párat,

Jött egy farkas ss,ss,ss, s összedőlt a házam.

Bükkfa, deszka, bükkfa, deszka, bükkfa, deszka

Építettem egy jó házat, ablakot rá százat,

Jött egy farkas, ss, ss, ss, s összedőlt a házam

Malter, tégla, malter, tégla, malter, tégla,

Építettem egy nagy házat, ablakot rá százat,

Jött egy farkas ss, ss, ss, s megmaradt a házam"

"Vígan kocog a koca,

Érik a kukorica,

Kismalacok dagonyáznak,

Visítanak, hogyha fáznak"

"Dob, dob, bőrmalac, ha rád ütök visítasz!"

Találós kérdés:

"Ló jába szúrta, kerék talpa gyúrta, tarka disznó orra túrta, az út szélén kész a torta."

(sár)

Dal meghallgatásra:


 

Kézműves ötletek:

Ötletek sütéshez, főzéshez, keveréshez, kavaráshoz:

- Disznótoros sütése

- Puliszka főzése

- Kukoricalepény sütése

A receptet Csiperke blogján megtalálhatod!

Jó szórakozást és szép hetet kívánok!