Kép forrása: Found on Uploaded by user

"Tüzesen süt le a nyári nap sugára

Az ég tetejéről a juhászbojtárra."

Kép forrása: Found on krokotak.com

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Kép forrása: Found on Uploaded by user

"Faluvégen nyája mig szerte legelész,
Ő addig subáján a fűben heverész."

Kép forrása: Found on amber-rose-creations.com

Kép forrása: Found on carolynshomework.blogspot.com

"Egy kőhajtásnyira foly tőle a patak,
Bámuló szemei odatapadtanak."

Kép forrása: Found on pinkandgreenmama.blogspot.com

"De nem ám a patak csillámló habjára,

Hanem a patakban egy szőke kislyányra,"

Kép forrása: Found on mamamoontime.com

"Jaj neked Iluska, szegény árva kislyány!
Hátad mögött van már a dühös boszorkány;"

Kép forrása: www.folio.hu

"Megállt, elővette kedves furulyáját,
Kezdte rajta fújni legbúsabb nótáját"

Kép forrása: www.meska.hu

1. A furulyakészítés legszükségesebb szerszámai egy jó éles kés vagy bicska, és egy kb. 40 cm hosszú 5-6 mm vastag fémpálca, aminek egyik végére faágból egy rövid fogantyút húzzunk, vagy csavarjuk be ronggyal.

2. A furulya anyaga lehet fa, fém vagy műanyag, de legalkalmasabb a bodzafa. Ez hazánk minden táján megtalálható bokor formájában. Lehetőleg olyan ágat válasszunk ki, melynek hossza a két gyűrű közötti egyenes szakaszon 30 cm, vastagsága pedig 2 cm körüli legyen.

3. A furulya csövének elkészítéséhez először vágjuk le a hosszát úgy, hogy a két gyűrűből is maradjon egy kevés, így nehezebben reped el. Hántoljuk le a fa héját, majd forgató mozdulatokkal először hidegen, azután a pálcát megtüzesítve fúrjuk ki a puha belet, s addig tágítsuk a furatot, amíg a cső belső átmérője 12-14 milliméter lesz. Ajánlatos a pálcát enyhén hullámosra hajtogatni.

4. A szélhasító (a sípél) a furulyakészítés legkényesebb művelete. A cső vastagabb végétől 2 cm-re merőlegesen vágjunk bele a cső falába, majd ettől további 1 cm-ről szembe indulva a bevágásig, metsszünk ki egy ék alakot. Ilyen mozdulattal faragjuk az ék alakot addig, amíg félkör íve éles lesz. Ez a szélhasító sípél. Vigyázzunk, hogy ne vágjunk mélyen a cső falába, mert ha a sípél túlzottan távol van a szélcsatornától, levegősen fog szólni a furulyánk.

5. A befúvónyílás – szélcsatorna a síp fontos alkotórésze. A cső szélhasítóval ellátott végébe egy 2 cm hosszú dugót faragunk, aminek oldalából lejtősen lehasítunk egy részt. A dugót úgy helyezzük a csőbe, hogy a lehasított rész alkotta nyílás keskenyebb vége a sípél felé legyen.

6. A kész sípot ki kell próbálni, mielőtt tovább folytatnánk a munkát. Akkor lesz jó a hangszerünk, ha közepes fúváserővel szép, tömör hangon szól furulyánk alaphangja. A fúvást fokozva előbb az alaphang oktávja, majd a kvint, végül ennek a kvartja szólal meg. Ez azt jelenti, hogy amikor elhelyezzük a hangnyílásokat, két oktávot biztosan lehet játszani majd a furulyánkon.

7. A hangnyílások, lyukak, kimérésének legáltalánosabb gyakorlata szerint a legfelső, hatodik hangképző nyílásnak a cső hosszanti felezőpontján kell lennie. Az első (legalsó) nyílás távolsága a cső végétől pedig annyira legyen, mint amennyi a legfelső lyuk és a szélhasító nyílás közötti távolság egyharmada. A lyukak egymás közötti távolsága nagyjából megegyezik, kivételt képez a második és a harmadik lyuk távolsága, ezeket közelebb kell egymáshoz elhelyezni. Itt lesz a mi-fá félhang.

8. A lyukak sorát a sípél ellentétes oldalára kell készíteni! A lyukak fúrásához tüzesítsük meg a pálca hegyét, majd az 1. lyuk kijelölt helyére nyomjuk, amíg át nem ég a cső fala. Ezt a lyukat addig kell tágítani, amíg a takart, illetve nyitott hangnyílással megfújt hangszer dó-re hangot ad. A többi lyuk fúrásánál is ezt az elvet kövessük mindaddig, amíg furulyánkon tiszta dó-sort kapunk. A harmadik lyuk kisebb méretű mint a többi (mi-fá).

9. A furulyák egymáshoz való hangolása is megoldható egy kb. 4 cm hosszú fém vagy műanyag csővel, aminek belső átmérője valamivel szűkebb mint a furulya csövének külső mérete (ez a hangológyűrű). A furulyát vágjuk el a sípnyílás és a hatodik lyuk felezőpontján, majd az egyik darabra szorosan, a másik darabra lazán húzzuk rá a hangológyűrűt. A laza részre faraghatunk egy vájatot, amibe faggyúval bekent cérnát vagy fonalat csavarjunk, így könnyedén fog csúszni a hangológyűrűben. Ha az összeillesztett furulyát kissé széthúzzuk, a furulya hosszabb lesz, a hangja mélyül. Csak a megközelítően egyforma hosszúságú furulyák hangolhatók egymáshoz.

10. A furulyakészítés befejező része a hangszer díszítése. Régen a pásztorok csodálatos díszítésekkel, faragással látták el használati eszközeiket. Próbáljuk meg mi is díszíteni hangszerünket akár a pásztorfaragásokat utánozva, akár saját ízlésünk szerint. A fafurulyákat ajánlatos paraffinolajjal átitatni, hogy a nyáltól, párától ne dagadjon, repedjen, deformálódjon. Végezetül csak a varázsige kell: szólj síp, szólj!

Béres János

"A falu messzire volt már háta megett,
Nem látta lobogni a pásztortüzeket;"

Kép forrása: Found on etsy.com

Kép forrása: Found on kidoinfo.com

"Sem erdő, sem holló őt nem háborgatván,
Kukoricza Jancsi ment a maga utján"


"Csalatkozott Jancsi, mert az nem volt csárda,
Hanem volt tizenkét zsiványnak tanyája."

"Egy láng lett a födél szempillantás alatt,
A láng piros nyelve az ég felé szaladt"
Kép forrása: Kép forrása: Found on parentingfuneveryday.com

"Katonák jövének, gyönyörű huszárok,
A nap fénye ezek fegyverén csillámlott"

Kép forrása: Found on totyi-gysz.blogspot.hu
Kép forrása: Found on Uploaded by user

Kép forrása: Found on Uploaded by use

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Kép forrása: Found on Uploaded by user

"Cifra beszéd kéne azt elősorolni,
A vörös nadrágban mit érezett Jancsi,
Mit érezett, mikor a mentét fölkapta,
S villogó kardját a napnak megmutatta."

Kép forrása: Found on csakkreativan.blogspot.hu

Kép forrása: Found on mommo-design.blogspot.it

Kép forrása: Kép forrása: homelove.hu -

"Elérték végtére tetejét a hegynek;
Itt már oly meleg volt, hogy csak éjjel mentek.
Lassacskán mehettek; nagy akadály volt ott:
Hát a csillagokban a ló meg-megbotlott"

Kép forrása: Found on rockabyebutterfly.com

"A franciák földje gyönyörű tartomány"

Kép forrása: Found on decopeques.com

Kép forrása: Found on creativejewishmom.com

Kép forrása: Found on firstpalette.com

A török csapatnak nagy hasú vezére
Rendbe szedte népét a harcnak jelére;
A rendbe szedett nép ugyancsak megállott,
Amint megrohanták a magyar huszárok.

Kép forrása: www.folio.hu

"Most már örömömnek nincsen semmi híja;
Szaladjon valaki, s a szakácsot híja,
Készítsen, ami jó, mindent vacsorára,
Az én győzedelmes vitézim számára."

Found on abbeytournament.com

"Ment János vitézzel a megindult gálya,

Szélbe kapaszkodott széles vitorlája"
Kép forrása: Found on mollymoo.ie

Kép forrása: Found on makeandtakes.com

"Odalopózkodott a fészekhez lassan
És a grifmadárra hirtelen rápattan,"

Kép forrása: Found on Uploaded by user

"Nem szárnysuhogás volt az tulajdonképen,

Boszorkányok szálltak arra seprőnyélen."

Kép forrása: Found on amfiktion.fo.ru

Kép forrása: Found on kleinworthco.com

"A sárkánykígyó nagy száját feltátotta,

Hogy Jánost egyszerre szerteszét harapja"

Kép forrása: Found on gingersnapcrafts.com

"Tündérországban csak híre sincs a télnek,

Ott örökös tavasz pompájában élnek;"

Kép forrása: Found on etsy.com

Kép forrása: Found on blog.playdrhutch.com

"Benne tündérfiak és tündérleányok
Halált nem ismerve élnek boldogságnak"

Kép forrása: Found on terrific2s.blogspot.ca

Kép forrása: Found on etsy.com

Kép forrása: Found on etsy.com

"S beveté a rózsát a tónak habjába"

Kép forrása: Found on kollewin.com

Kép forrása: Found on indulgy.com

Kép forrása: Found on repiny.com

"Be szép volt Iluska! a tündérleányok

Gyönyörködő szemmel mind rábámulának;

Őt királynéjoknak meg is választották,

A tündérfiak meg Jánost királyokká.

A tündérnemzetség gyönyörű körében
S kedves Iluskája szerető ölében
Mai napig János vitéz őkegyelme
Szép Tündérországnak boldog fejedelme.