Napról napra óvoda

Kedves Érdeklődő, aki rátaláltál erre az oldalra! Ebben a blogban szeretném Veletek megosztani mindazt, amit az elmúlt 36 évben az óvodáról, a gyerekekről, gyerekektől "megtanultam" és mindazt ami jó kedvre derít, elgondolkodtat, vagy gyönyörködtet.

Címkefelhő
Feedek
Megosztás

Ötlet-tár: Hóvirág

 

Kép forrása: Found on welke.nl
Kányádi Sándor: Hóvilág, hóvirág
Hóvilág,
holdvilág –
alszik még a
hóvirág.
Félöles,
méteres
paplan alatt
aluszik:
számoljuk ki,
hányat kell még
alunnia
tavaszig.

"Latin neve hófehér tejvirágot jelent. A nép ajkán él úgyis mint árvavirág, fehér tavaszika, gergelynapi virág, de egyes vidékeken ‘gyócsé’-nak is nevezik. Találkozhatunk vele az ókori görög mitológiában és a keresztény kultúrában is. Gyakran ábrázolják együtt Máriával. A legenda szerint a Paradicsomból kiűzött emberpárt vigasztalta látványával — így lett belőle a remény szimbóluma. Törékeny fehér szirmaival, karcsú szárán himbálózó virágával valóban képes boldogságot csempészni az épp csak ébredező erdő sivárságába."

Forrás: http://novenyhatarozo.info/


Forrás: Found on etsy.com

/Amit még fontos tudnunk: 2005 óta védett növény. Már egy-egy szál leszedéséért is 10000 Ft bírságot is kiróhatnak arra, aki nem tud ellenállni a bókoló szépségnek./

Kép forrása: krokotak.com

Mesék a hóvirágról

Hóvirágos mese

Még tél volt, a fagyos földet vékony hótakaró fedte. Alatta, biztonságos, védett hagymakuckójában megbújva lakott a kis hóvirág. Már nem aludt, érezte, hogy elég régóta kuporog föld alatti vackában. Kiváncsi volt és gondolta, utánanéz, vajon az ibolya, a kankalin és a százszorszép odafent várakoznak-e már. Addig-addig nyújtózkodott, míg házikója felrepedt. Körülötte a hótakarón egy ablakocska nyílt, amin keresztül kidugta feje búbját a föld alól, majd a fény felé igyekezve virágkelyhét is kibontogatta. Óvatosan körülnézett, de virágbarátnői közül senkit sem látott. Bánatosan hajtotta le fejecskéjét, amit az éppen arra lengedező, élénk szellő megrezegtetett. "Hetek óta úton vagyok, de még egyetlen virággal sem találkoztam. Üdvözöllek tavasz hírnöke!" - szólította meg vidáman a hóvirágot. És ahogy a kis haranggal játszadozott, az finoman megcsendült. A fáradhatatlan csilingelésre kiváncsian dugták elő zöld fejüket a tavaszi virágok. A kis hóvirág nagyon megörült barátnőinek - az ibolyának, a kankalinnak és a százszoszépnek - és tovább csilingelve köszönte meg a szellőnek, hogy segített felébreszteni őket mély, téli álmukból.


Kép forrása:Óvodásgyermekek

Zelk Zoltán: A hóvirág

Az erdőket, mezőket hó borította, de a hó alatt a kis fűszálak ébredezni kezdtek már mély álmukból.
- Alszol még? - suttogta szomszédjának az egyik fűszál.
Bizony, aludt az még, de a suttogásra fölébredt: azt hitte, a szellő szólt hozzá, ezért még boldogan mosolygott is, mert éppen azt álmodta, hogy harmatcseppben fürdik, és napsugárban szárítkozik. De szomszédja hamar visszaterelte a valóságba:
- Miért mosolyogsz?
- Nem a szellő hív játszani?
Erre elnevette magát a füvecske.
- Jól mondod! Mert a szellő olyan erős, ugye, hogy leszedi rólunk ezt a vastag fehér dunyhát!
A másik fűszál csak most tért magához.
- Ah! Hát még mindig hótakaró alatt vagyunk! Még mindig nem láthatjuk az eget, a napsugarat!
Olyan szomorú lett, hogy bánatában a másik oldalára akart fordulni.
- Aludjunk inkább! Legalább szépet álmodunk!
- Ne aludj! - suttogta a másik - Nézzük meg, mi van a világban.
- Hogyan nézhetnénk meg mi azt, gyenge kis fűszálak, a nagy hótakaró alatt! Ha akárhogy erőlködünk is, akkor sem tudjuk kidugni fejünket a nehéz hótakaró alól.
De a másik fűszál nem nyugodott meg ebben.
- Meg kell keresnünk a módját!
- De hogyan?
Az első fűszál nem soká törte a fejét, hamarosan megszólalt:
- Én már kitaláltam!
Még jobban odalapult a földhöz, hallgatózott. Aztán megkopogtatta a földet.
- Fölébresztem a föld alatt alvókat - mondta titokzatosan.
- Hallják is azok! Még nálunk is messzebb vannak a napvilágtól.
De a kis fűszál szorgalmasan kopogtatta a földet, és reménykedve hallgatózott. Nemsokára aztán mozgolódást vett észre a föld alatt. Megörült a kis fűszál.
- Jó reggelt - kiabált jó erősen. - Kialudtátok magatokat?
A hóvirág még zsenge zöld csíraágyában aludt, de a kiabálásra fölébredt, és figyelni kezdett, meg is szólalt álmos hangon:
- Ki az, mi az?!
- Fűszálacska! - volt a válasz.
Megörült a hóvirágcsírácska, egyszerre víg lett.
- Hát ti már fölébredtetek? Akkor én sem leszek rest! - kiugrott csíraágyacskájából, bimbófejét nekifeszítette a földnek, s egyszeriben ott állt a fűszál előtt. Boldogan ölelték meg egymást.
- Csakhogy itt vagy! - mondogatták a fűszálak.
Igen ám, könnyű volt a jó puha földből kibújni - gondolta az első fűszál. - De hogyan lehet a nehéz hótakaró fölé kerülni?
- Te voltál az egyetlen reményünk - mondta a másik fűszálacska. - Én tudtam, hogy te bátor és erős vagy, és hírt adsz nekünk a nagyvilágról. Mert meguntuk már a sok alvást. Szeretnénk napvilágot látni, és megtudni: van-e már meleg napsugár.
A hóvirágbimbócska nem kérette magát, hiszen neki is ilyen vágyai voltak. A két fűszál észre sem vette, a hóvirág már a szabad ég alól kiáltott hozzájuk:
- Jaj de fényes a napvilág! Jaj de szép az ég!
Amint a napsugár tekintete a hóvirágra esett, úgy körülölelte langyos sugarával, hogy a hó is olvadozni kezdett. A két fűszál fölött egyszerre csak világosodni kezdett. Nemsokára ott álltak ők is a szabad ég alatt.
- Most már nemsokára jön a szellő is - mondta az első fűszálacska a szomszédjának.
- És akkor úgy lesz, mint ahogyan álmodtam - válaszolta a másik füvecske - , harmatcseppben fürdöm, s napsugárban szárítkozom.
A hóvirág szelíden mosolygott rájuk, s fehér bóbitáját a nap felé fordította.

Kép forrása: Found on etsy.com

Gála

Gála sokáig küzdött, hogy áttörje a hótakarót, melynek felszíne vékony jégréteggé szilárdult. Végre kidugta a fejét. Ő volt a legelső abban az évben, aki a kikeletiek nemzetségéből előbújt. Csodálkozva nézett körül. Levelei a hótól körbezárva, szorosan a szárához simultak.
A kertben napok óta nem járt senki. A gyümölcsfák mély álomba dermedve várták a kikeletet. A fenyők csöndesen szunyókáltak meleg hósipkájuk alatt.
A kis hóvirág ijedten nézett körül. Egyes egyedül ő volt ébren a kertben. Kis testére rátapadtak a hópelyhek. Fázósan húzta össze pártaleveleit.
Matilda, a csöppnyi virágtündér, a kert felett repült át. Egy hete ébredt fel elszáradt rózsaszirmokból vetett ágyacskájában, amit a fészer mögött álló, öreg diófa odvában vetett meg. Valaki vagy valami azt súgta, hogy hamarosan itt a tavasz, s ha ez így van, egy valamirevaló virágtündér nem lustálkodhat tovább.
Magában morgott, hogy nyugodtan alhatott volna még, hiszen semmi dolga nem akadt. Vagy mégis? A bokor közvetlen közelében a havon egy zöld pettyet vett észre. „Odamegyek, szemügyre veszem'" - szánta rá magát.
A tündér meglibbentette tarka szoknyácskáját, megrázta loknis, barna fürtjeit, és hártyás szárnyával odarepült, ahol az a zöld folt megtörte a havas kert egyhangúságát.
- Nini! Egy kisvirág! - kiáltotta vidáman. - No, várj csak, mindjárt rendbe teszlek!
Gála hálásan bólogatott, a tündérlány pedig kisvártatva elreppent, hogy odúja belső kamrájából előkotorja a takarításhoz használt szerszámokat. Legelőször is a puha szőrű kefére volt szüksége, amivel leseperte a havat a szirmokról és a levelekről. Utána következett a felszíni jégszurka. Matilda több helyen megroppantotta a jégfelületet, és Gála örömmel tapasztalta, hogy a hó szorítása alábbhagyott. 
- Így ni! Most már minden rendben lesz! - kiáltotta Matilda. Arcára szabálytalan foltban pirosítót kent a hideg és a munka. - Csak egy baj van. Ez a virág még így is bús. Vajon miért lógatja a fejét?
Matilda felreppent, a szerszámokat a bokor mellett hagyta, és megpróbálta felemelni a virág fejét.
- Ébredj, hallod? - nógatta.
A közeli madáretetőnél kis kék cinege szedegette a magokat. Sapkás fejecskéjét csodálkozva hajtotta oldalra, úgy figyelte Matilda rettentő küzdelmét. Lejjebb repült, a tündér melletti gyöngyvessző bokorra.
- Mi bajod azzal a szegény kis virággal? Miért emelgeted? - csicseregte.
Matilda mérgesen nézett fel a madárra, aki megzavarta munkájában.
- Hát nem látod? Valami baj van a virágzatával! Lefelé lóg!
A kis cinege begye le-felmozgott, úgy kacagott a tündérlányon.
- Hmm... Hát tudod, lehet, hogy nem figyeltél eléggé az iskolában, kis virágtündér, amikor a hóvirágról tanítottak benneteket. Hát nem tudod, hogy a bókoló virág lefelé lóg? 
Matilda elszégyellte magát. Arca újból elpirult.
- Semmi baj, kis tündérlány, semmi baj! Gyönyörűen végzed a dolgodat, csak így tovább. Hanem valamit mutatok neked! - mondta.
A cinege villámgyors zuhanórepüléssel lenn termett a havon. Fekete csőrével óvatosan megkoppintotta Gála fehér virágját.
- Nahát! Milyen csodálatosan csendül! Olyan, mint egy kisharang!- álmélkodott Matilda.
A kékcinke így válaszolt:
- Tudod, ezt a hangot most minden növény, madár és tündér meghallotta. 
Matilda óvatosan végigsimította Gála törékeny szárát. 
- Igen, most már tudom, köszönöm, kis cinege. Ő az első hóvirág. A tavasz hírnöke.

Kép forrása: Found on krokotak.com

Versek:

Fésűs Éva: Hóvirág

A hó alól üdezölden
kibújtam, és felkötöttem
pici, fehér bóbitámat,
jó hírt hoztam a világnak!
Alszik még a zúzmarás fa, 
fogva tartja fagy varázsa, 
de a föld szíve titokban 
egyre melegebben dobban.
Erdő, mező, ébredjetek! 
Tavasz tündér a vén telet 
napsugárral csiklandozza, 
míg elcsöppen jégcsap-orra!

Kép forrása: Found on krokotak.com

Lupsánné Kovács Eta: Hóvirág

A kíváncsi hóvirág kicsit kitekintett, 
csak egy szirmát nyitotta, a többi didergett. 

Maradj még a hó alatt, legalább vagy hét nap, 
várjál, míg az ereszben könnyet ejt a jégcsap. 

Hiszékeny kis hóvirág, a nap fénye megcsalt, 
úgy gondoltad hívogat, s játszik neked egy dalt. 

Nem jött el a te időd, hideg-kék az égbolt, 
csukd össze a szirmaid, ébresztő még nem volt. 

Majd, ha szellő simogat, mosolyog a Nap rád, 
minden fényes, csak akkor vedd le havas sapkád.

Kép forrása:www.pinterest.com

Bornemissza Endre: Hóvirág-köszöntő

Köszöntelek, hóvirág,

telet űző kisvirág.

Hópadkára könyökölsz,

hófehérben tündökölsz.

Figyeled, kék-e az ég,

s szól-e már a nyitnikék?

Érzed azt, hogy nyitni kell,

föld mélyéről jött a jel:

készülődik valami:

a tavasz szívdobogását

föld szagából, szél szavából,

a levegő illatából

érezni és hallani.

Kép forrása: krokotak.com

Káldi János: Hóvirág

Itt-ott látsz még hóruhát,

S már nyílik a hóvirág.

Csoda-fehér, egyszerű,

Szárra nőtt kis csengettyű.

Szinte már a hó alól,

Szüntelen a szava szól.

Mit csilingel? Mit csörög?

Búcsúzót a tél fölött.

Kép forrása: ovoda.webnode.hu

Képről képre: vulkán

Kép forrása: Found on loveplayandlearn.com

2 recept, pár kép és ráadásként egy dínós ötlet

Kőgyurma receptje

Hozzávalók:

 • 1 csésze liszt,
 • ¼ csésze kávézacc,
 • ½ csésze só,
 • ½ csésze homok,
 • ½ csésze víz ( a vízzel vigyázzatok, mert ha eleve vizes a homok, akkor jóval kevesebb elég belőle!)

A víz kivételével minden hozzávalót egy dobozba teszünk, majd összegyúrjuk a vízzel.

Vulkán kitörés

Egy befőttesüveget körbe tapasztunk kőgyurmával, majd töltünk bele jó sok szódabikarbónát. Aztán vigyük ki az udvarra vagy tegyük egy mély tálcára és töltsük fel kb 2 dl piros ételfestékkel megfestett ecettel.

Kép forrása: Found on loveplayandlearn.com

Kép forrása: Found on homelearningfrombirth.blogspot.com

Kép forrása: Found on ivillage.com

Kép forrása: Found on google.com.au

Kép forrása: Found on easypreschoolcraft.blogspot.com

Kép forrása: Found on littlesmartypantspreschool.blogspot.com.au

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Ehető változat:

Kép forrása: Found on uncommondesignsonline.com

Kép forrása: Found on allfreekidscrafts.com

És a ráadás:

Kép forrása: Found on catblackcatblack.blogspot.com

Február 21. Nemzetközi anyanyelvi nap

Bevezető:

„Ha egy emberhez olyan nyelven szólsz, amit az ért, ez azt jelenti, hogy az értelméhez szólsz; ha viszont az anyanyelvén beszélsz hozzá, ez azt jelenti, a szívét érinted meg” (Mandela)

Tudod-e?

- Az ENSZ 1999-ben nyilvánította február 21-ét nemzetközi anyanyelvi nappá, amelyet 2000-ben ünnepeltek először. Banglades javaslatára a világnapot annak emlékére tartják, hogy 1952-ben - az akkor még Pakisztánhoz tartozó - Bangladesben az urdut nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvvé, noha a bangladesiek anyanyelve a bengáli. Február 21-én Dakkában a diákok fellázadtak az anyanyelv elnyomása ellen. A rendőrség összetűzött a tüntetőkkel, és öt diákot megölt. A bangladesiek akkor az anyanyelv napjává nyilvánították a napot.

- 2008. április 23-án a Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalmon (Európában egyedülálló intézményként) Kazinczy Ferenc gyümölcsöskertjének helyén felavatták a Magyar Nyelv Múzeumát. A múzeum az anyanyelvi kultúrát közvetíti, bemutatva a magyar nyelv történeti útját, a nyelvtudomány eredményeit, a nyelvek és nyelvváltozatok egymásra hatását. Saját és más közgyűjtemények anyagaira alapozva állandó és időszakos kiállítások, kutatások, közművelődési lehetőségek helyszíne.

Nemes Nagy Ágnes: Anyanyelv /részlet

De hát miért is van annyiféle nyelv a világon? A költő csak néz és csodálkozik. Nem, nem gondol a nyelvek kialakulásának oly homályos őstörténetére (vagy élettanára? lélektanára, filozófiájára?), csak a saját mesterségére gondol. Hiszen ő - a versíró - érzi legerősebben a nyelvvel élők között egy-egy kifejezés másképp-nem-lehet-jét, mozdíthatatlan evidenciáját, szavakba horgonyzottságát. Mindig újra kínos tapasztalat rájönnie, hogy a költői evidencia anyanyelvi határig tart. Mért is hívhatják az asztalt table-nak, ha asztalnak hívják? Mért hívhatják másképp a hattyút, a vért, a jobbra csavaró borkősavat? Hány nyelv férhet el az emberiség tudatában? Vagy ne kérdezzük ezt? Ne kérdezzük, hogy hány angyal férhet el egy tű hegyén?

Hogyan segítsük gyermekünk beszédfejlődését?

A beszéd fejlődését elősegítő tényezők, folyamatok:
„Házi praktikák” a beszédfejlődés segítéséhez, melyek a verbális képességeken kívül a megismerési funkciókat, a szociális viselkedést, a mozgásfejlődést, a gondolkodást, az érzelmi fejlődést és a szülő – gyerek kapcsolatot is támogatják. Kimondottan fontos, hogy megkésett beszédfejlődéssel vagy beszédfejlődési zavarokkal küzdő gyermekeknél beépítsük a mindennapokba a lent felsoroltakat, ezzel kiegészítve, támogatva a fejlesztő foglalkozások hatékonyságát.
 • Támogató, sok ingert és mintát adó környezet, beszélgetés a gyermekkel.
 • Harmonikus családi háttér, érzelmi biztonság.
 • Mesék, mondókák, dalok, versikék és ezekhez kapcsolható játékok, mozdulatsorok.
 • Beszéddel kapcsolatos játékok: találós kérdések, szólánc, barkóba, stb.
 • A környezet tárgyainak megmutatása és megnevezése, a mindennapi tevékenységek beszéddel kísérése.
 • Tiszta hangadás: ne gagyogjunk vagy selypítsünk, ezekkel a kedvesnek hitt gesztusokkal helytelen mintát mutatunk, ezáltal a gyermek a nem megfelelő kiejtést fogja utánozni.
 • Gyermeknyelv elkerülése („tutu, pipi, hamham…), így már a kezdetektől elősegíthetjük a széles körben használható szókincs fejlődését.
 • Szemkontaktus és látható artikuláció: ez az utánzást, a megfelelő hangképzést segíti, valamint megalapozza azt a viselkedést, hogy egymás szemébe nézünk a kommunikáció során.
 • Zenehallgatás, mesehallgatás, megzenésített versek és mondókák.
 • Száj és arcizmok edzése: fújás (labda, furulya, síp, stb.), mimika gyakorlása tükör előtt, nyelvtorna. Ez az izmok fejlesztésén kívül az érzelmek kifejezését is elősegíti, hiszen a tükör előtt játszhatjuk, hogy mérges arcot vágunk, vagy éppen meglepődést színlelünk.
 • Háttérzajok kerülése, különösen a TV nézés és hallgatás minimalizálása.
 • Ha a gyermek gyakran csak mutogatással és nonverbális jelekkel kommunikál, akkor a tettetett nem értés is motiválhatja a beszéd használatára. Azonban ha a gyermek egyáltalán nem beszél és csak mutogatással és gesztikulálással képes kifejezni magát, akkor ezzel a „technikával” óvatosnak kell lennünk, mert a gyermek számára az egyetlen kommunikációs csatorna blokkolása érzelmi és magatartási zavarokhoz vezethet.
 • Ne javítsuk a hibás kiejtést, helyette ismételjük el helyesen. Elkerülhető, hogy a gyermek folyamatos kudarcként élje meg a beszédszituációkat, csökkenthető a szorongás, a frusztráció kialakulása.
 • Sok dicséret, bíztatás.
 • Forrás: http://pregradicion.blogspot.hu/2013/02/hogyan-segitsuk-gyermekunk.html

"A gyermek beszédfejlődésében legfontosabb színtér a család. Meghatározó a szülők mintaadó beszéde, hiszen a beszéden keresztül neveljük gyermekeinket. A következő idézet szépen feje­zi ki, a feltétel nélküli szeretet je­len­tőségét kapcsolatainkban általában és a gyermeknevelésben: „A szeretet türelmes, jóságos, a sze­retet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfelez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.” (1Kor.13,4-7).

Szeretet-kapcsolatban, egymásra hangolódva, szavaink hasonló jelentéstartalommal bírnak, jobban, kevesebb szóból értjük meg egymást. A gyermek olyan, mint a tükör. A szeretetet nem kezdeményezi, de visszatükrözi. Ha szeretetet kap, viszonozza azt. A gyermek alapvető életszemlélete, életérzései korán kifejlődnek. A ku­tatók többsége azt állítja, hogy a gyermek alapvető személyisége, gondolkodásmódja, beszédstílusa és egyéb döntő jellemvonásai ötéves korára kialakulnak.

A szókincsről A magyar nyelv szókincsét a lexikon adatai 800 ezer – 1 millió szóra becsü­lik. Hogy ebből valaki mennyit ismer, az egyénileg teljesen különböző. A szókincs mennyiségi és minőségi kialakulása függ a környezetünktől, az érdeklődésünktől, a műveltségünktől. Az anyanyelv elsajátítása, a szókin­csünk bővülése egész életünkön át tart és az mindenkinél szinte azonos minta szerint történik.

1-2 éves korban ez a fejlődés gyors, az új szavak hirtelen bukkannak fel a gyermek szókincsében. Ez a gyors­ fejlődés az első iskolaévekben is mindig megtalálható. Ebben a korszakban megy a legkönnyebben az idegen szavak ta­nulása.

Az egyéni szókincs kialakulását nagymértékben meghatároz­zák a gyermek környezetéből jövő hatások és a neveltetés sajátosságai. A szókincs nagyságának pontos megállapítása a gyermeknyelvben lehetetlen. Egy hatéves gyermek aktív szókincse körülbelül 13-14000 szóból áll. Ez azt jelenti, hogy a gyermek 1 éves korától 6 éves koráig átlagosan napi 8 szót tanul meg.

Hogyan is bővül a szókincsünk?
A gyermek újabb és újabb szavakat hall az óvodában, szüleitől, játszótársaitól, a rádióból, a tévéből. Ezeket összegyűj­ti és feldolgozza. Az új kifejezéseiket összeköti a tapasztalataival, majd az új szavakat megpróbálja használni. Így fordul elő, hogy a gyermek passzív szókincse (azok a szavak, amiket meg­ért) mindig nagyobb, mint az aktív (azok a szavak, amiket használ). Gyermekeink szókincse nap mint nap bővül azáltal, hogy új tárgyakkal, folyamatokkal, összefüggéssekkel ismerkedik meg. Néhány jótanács ezzel kapcsolatban:

Beszélgessünk!
A képeskönyvek rengeteg beszédtémát szolgáltatnak. Kezdjünk el beszélgetni, közben nevezzünk meg különböző dolgokat, tulajdonságaikat, funkciójukat.

Magyarázzunk!
Magyarázzuk el gyermekünk szintjének megfelelően a dolgokat. Pl. ha állat­kertbe megyünk, magyarázzuk el, mit jelent ez a fogalom, hogy a gyermek tudja valamilyen konkrét dologhoz kötni.

Ismételjünk!
Ismételjünk meg különböző helyzetekben és alkalmakkor olyan szavakat, amelyek a gyermek számára addig ismeretlenek voltak. Minél gyakrabban hall a gyermek egy szót, annál könnyebben jegyzi meg és kezdi használni.

Forrás: http://www.lurkovilag.hu/index.php?c=64

és meséljünk, mondókázzunk, verseket ismételgessünk és énekeljünk, dúdoljunk minden helyzetben, mindenhol és minden időben, mert az ezekkel eltöltött percek azok a pillanatok, melyek a beszédfejlődés segítése mellett erősebbé, még erősebbé teszik a kettőtök közötti kapcsolatot.

Sokat törtem a fejem azon, hogy erre a napra mit is ajánjak, gyűjtsek össze a sok-sok lehetőség közül. Aztán úgy döntöttem, hogy néhány nyelvtörő igazán jó móka az "Anyanyelv napjára" az anyanyanyelv "gyakorlására", mert jó hangulatban, sok nevetéssel fűszerezve, észrevétlen módon fejlesztenek.

Kedvenc nyelvtörőim közül egy tucatnyi:

Csiteri csütöri csütörtök,
dinnyét lopott az ördög.
Bugyogójába dugta,
nem fért be a pokolba.

Kép forrása: Found on ententyky.cz

Öt ördög görget görgőn, görbe úton görgő,

öt gömbbé gömbölyödött görögdinnyét

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Új kút körül izeg-mozog, fireg-forog,
tipeg-topog törpe, tarka török tyúk.

Kép forrása: Found on themagiconions.com

Csóré csiga csalán csúcsán cselleng,

csalán csúcsát csipegetve fent leng,

de a csalán nem tűri,

csóré csiga csupasz csápját megcsípi.

Kép forrása: Found on etsy.com

Százlábúék százan vannak,

Százlábúné százat sóhajt:

Százszor száz zoknit kell venni,
Szinte száz megy iskolába,
Százszor száz: tízezer zokni!!!

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Kőkapui kapukő, kapukőben laputő, laputőből lapu nő, lapus lesz a kőkapui kapukő.

Kép forrása:Found on sassydealz.com

Gyorsan fut a kicsi csacsi, csikorog a kicsi kocsi.

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Kilenc kajla liba lába

kalimpál a libabálba.

Kép forrása: Found on flickr.com

Ágas-bogas berkenye gyíkgyerekek rejteke.

Kép forrása: Found on flickr.com

Húsz hangyagyerek, kilenc varangygyerek

kilenc nyúlgyereket kerget.

Kép forrása: Found on parents.com

Félelmetes, fekete,

félkövér, fodros flhők

kavarognak fejünk felett.

Kép forrása: Found on teachpreschool.org

+1:

Csurom vizes a picinyke cinke picinyke inge.

A legfontosabbat ki ne felejtsem:

Mozogjatok, mozogjazok, mozogjatok! Sokat, nagyon sokat, nagyon, nagyon sokat, sokat! (és ha lehet, a szabadban), mert:

"A beszédfejlődés szoros összefüggésben van a mozgásfejlődés menetével. A két agyféltekés mozgások, mint a keresztezett mozgásmintájú kúszás és a mászás, valamint a szintén keresztezett mozgásmintájú, kiegyensúlyozott járás megtanulása ugrásszerű beszédfejlődési kiugrást is jelent. "

Forrás: http://gyermekmozgasfejlesztes.blog.hu/2013/02/18/beszedfejlodes_376

(De nem csak ezért, hanrem, mert végre itt a jobb idő, amikor jó nagyokat lehet már sétálni, kirándulni és közben jó nagyokat beszélgetni.)

Szép hétvégét MIndenkinek!

Ötlet-tár: Tavaszváró (ültetés)

"Fent, fent, legfelül ott ahol a varjú ül Bors néninek kertje van"

A hét verse:

Nemes Nagy Ágnes: Futóbab

Láttatok-e futóbabot,
piros babot, fehér babot,
mit Bors néni felfuttatott?
Babot futtat karóra,
karján van egy kar-óra,
azon méri hány perc alatt
fut a bab a karóra.
Piros bab,
fehér bab,
de legszebb a futóbab.

A hét meséje:

Az égigérő paszuly:

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony, annak egy fia, meg egy tehénkéje. Egyszer egy napon úgy kifogyott az éléskamrájuk, hogy nem akadt egyetlen betevő falatkájuk sem.

Mondja az anya a fiának:

- Eredj, és hajtsd el a tehénkét a vásárra! Arra vigyázz csak: jó árat kérj érte, nehogy kárunk legyen benne!
El is hajtotta a fiú a tehénkét, el is adta egy öregembernek egy szem paszulyért, no meg egy szép faragott furulyáért. Ahogy a vásárt megkötötték, azt mondja az öregember:
- Mindkettőre vigyázz ám, mert mind a kettő többet ér, mint amennyit mutat!
Hát amint megy haza a legény nagy vígan, beléfúj a furulyába. Nosza, táncra is kerekedik jókedvében, aki csak hallja.
A fiú azt gondolja:
“Vidám szerszám ez, s talán a paszuly még ennél is többet ér.”
Hazaér a fiú, mutatja az anyjának, miket is kapott a tehénkéért. Hej, a szegény asszony keserves sírásra fakadt. Hiába mondta a fiú, mit hallott az öregembertől, az anyja csak tovább sírdogált. Elültette erre a fiú az egy szem paszulyt, hogy lássák, mi lesz belőle.
Hát az, alig került a földbe, nyomban növekedni kezdett, s nőttön nőtt, egészen az égig.
Mondja a fiú az anyjának:
- No látja, édesanyám, mennyit ér a paszuly. Megyek is, felmászom a legtetejére.
Hiába is kérlelte az anyja, hogy maradjon, ő bizony elindult. Addig ment, mendegélt fölfelé a furulyájával, amíg el nem érte az égboltot. Ahogy felért, talált rajta egy kis nyílást. Azt gondolta akkor:
„A paszuly tetejét elértem már, most azt szeretném tudni, mi van odabent.”
Amint összeszedi a bátorságát, és belép, nem messze onnan kis házikót lát. Gondolja magában:
„Most már úgyis este van. Szállást kérek, s reggel hazatérek.”
Ahogy betér a házba, talál egy asszonyt, aki így fogadja:
-   Hol jársz itt, te legény, ahol az én gazdám, a hétfejű sárkány lakik? Ha meglát téged azon nyomban felfal!
Megszeppent a fiú, s könyörgött az asszonynak: bújtassa el, mert ő bizony nem kíván a sárkány szeme elé kerülni.
Elbújtatta hát az asszony a dagasztóteknő alá, és közben elmondta, ki ő és miféle. Azt, hogy ez a ház valamikor az övé volt, ám egy napon rátört a sárkány, elfoglalta a házat, őt magát pedig szolgálójává tette.
Alig bújt el a fiú, alig ért az asszony a panasza végére, üti az óra a tizenkettőt. Abban a minutumban nagy dörömbölés, zúgás támad. Jön haza a hétfejű sárkány, hóna alatt egy fekete tyúkkal. A tyúkot a földre teszi, s azt mondja:
- Tojj egyet!
A tyúk rögtön tojt egy aranytojást, majd mindig újat, valahányszor újra rákiáltott. Hanem a sárkány közben nagyon megéhezett. Azt mondta hát:
- Vacsorát ide, asszony!
Ad az asszony vacsorát, ám alig kezd enni a sárkány, azt kérdi:
- Miféle idegen szag van ebben a házban?
Az asszony így felelt neki:
- Csak nyugodjék, lelkem, vacsorázzon! Nincs itt semmiféle idegen.
Ám a sárkány hajthatatlan maradt:
- Dehogy nincs. Add elő rögtön, mert különben téged is széjjeltéplek!
Az asszony hiába csitította, nyugtatta a sárkányt, az addig járt-kelt, míg meg nem találta a fiút a dagasztóteknő alatt. Azon nyomban fel is akarta falni, de a fiúnak abban a nagy veszedelemben egyszeriben megjött a bátorsága, s azt mondta:
- Jó, jó, de ilyen vacsorához muzsika is dukál.
Azzal elővette a furulyáját, és muzsikálni kezdett. Nosza, nyomban táncra kerekedett a sárkány. Eleinte tetszett neki a nagy vigasság. Mondta is:
- Addig élhetsz, amíg engem is meg nem tanítasz muzsikálni. Utána egy percig sem.
Ez kellett csak a fiúnak. Fújta, fújta tovább a furulyát. Ahogy fújta, egyre inkább elfáradt a sárkány. Az ám, de hiába kiabálta a legénynek, hogy haja már abba, elege van a táncból, az bizony tovább fújta. Egészen addig, amíg a sárkány ki nem lehelte a lelkét. No, akkor abbahagyta. .
Hálálkodott az asszony, hogy megszabadította a sárkánytól, aztán azt mondta még neki:
- Ha vissza akarsz térni a földre, vidd magaddal ezt a fekete tyúkot, de a paszulyt vágd ám ki, nehogy más ide tudjon jönni!
Fogta a fiú a furulyát, a tyúkot, s gyorsan leereszkedett a szál paszulyon. Ahogy leért, vette a szekercéjét, s kivágta vele a szál paszulyt. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatta, hogy hova lett.
- Ne búsuljon, anyám, lesz ezután mit együnk, lesz pénzünk is elég!
Azzal letette a földre a fekete tyúkot, megsimogatta, és azt mondta:
- Tojj egyet, tyúkocskám!
Hát a kis tyúk rögtön tojt egy aranytojást, aztán megint egyet, megint egyet, valahányszor a fiú megsimogatta. Csináltak is szép házat a sok aranytojás árából. Vettek sok szép jószágot, de még egy kis rétet is, ahol a fiú naphosszat kaszálgatott és muzsikálgatott.

Csíráztatáa, hajtatás:

Ültetés

Kísérletek:

+1 ötlet: Muffin és marcipán:

Ötlet-tár: Utazás a Föld körül (Japán)

Képről képre

Este még azt hittem, hogy "na ezt jól elhibáztam, mert mi a csudát fogok fetölteni külön bejegyzésben?" Aztán rá kellett jönnöm, hogy van még bőven megosztásra váró ötlet.

Íme egy csokorral

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Kép forrása: Found on vervlogendagen.blogspot.com

Kép forrása: Found on omiyageblogs.blogspot.com

Kép forrása: Found on thecraftyclassroom.com

íkép forrása: Found on squirrellyminds.com

Kép forrása: Found on ziggityzoom.com

Ismét cseresznyevirágok:

Képek forrása: Found on manualescanigo.blogspot.com

Tea "szertartás"

Kép forrása: Found on diycozyhome.com

Kép forrása: Found on zingzingtree.wordpress.com

Kép forrása: Found on twigandtoadstool.blogspot.com

 

Kép forrása: Found on redtedart.com

Kép forrása: Found on projectdenneler.com

Kép forrása: Found on almostunschoolers.blogspot.com

Bonsai

Kép forrása: Found on etsy.com

Pompommal:

Kép forrása: Found on etsy.com

Pípaszúrkálóból és papírból:

Kép forrása: Found on craftsforkids.com

Drótból:

Kép forrása: Found on kentoart.deviantart.com

Gyöngyből:

Kép forrása: Found on kentoart.deviantart.com

Kövekből:

Kép forrása: Found on etsy.com

Kép forrása: Found on dumpaday.com

PET palack aljából:

Kép forrása: Found on etsy.com

Ikebana például "harisnyavirágból":

Kép forrása: Found on etsy.com

Origami

Kép forrása: Found on flickr.com

Befejezésül ismét egy kedvenc:

Kép forrása: Found on luxuryhousingtrends.com

Ötlet-tár: Utazás a Föld körül (Kína)

Képről képre

Kép forrása: Found on etsy.com

Papír feltalálása, tüzijáték, Tavasz Ünnep, sárkányok, pagodák, rizs, tea, panda, bambusz, go, üvegtészta, dzsunka, árnyjáték, harcművészetek, szerencse süti, selyem és porcelán festés..... Felsorolhatatlan az a sok-sok minden, ami eszembe jutott erről az országról. Valószínűleg az ötleteket befejezni nem lehet csak valahol félbe hagyni:

Kép forrása: Found on tata02310.centerblog.net

Kínai "kalap"

Kép forrása: Found on sweetteaclassroom.com

Kép forrása: Found on kleuterklaskarinproot.blogspot.nl

Kép forrása: Found on knutselmap.nl

Kimonó és legyező

Kép forrása: Found on hankodesigns.com

Kép forrása: Found on spoonful.com

Kép forrása: Found on activityvillage.co.uk

Kép forrása: Found on lullabylubbock.blogspot.com

Írásjelek:

Kép forrása: Found on activityvillage.co.uk

Kép forrása: Found on artsymomma.com

Kép forrása: Found on txgranolamom.blogspot.com

A kinai "Nagyfal"

Kép forrása: Found on highhillhomeschool.blogspot.de

Pagodák:

Kép forrása: Found on education.com

Kép forrása: Found on knutselmap.nl

Kép forrása: Found on lamaternelledeluciole.blogspot.ro

Álarcok

Kép forrása: Found on media-cache-ak0.pinimg.com

Sárkányok:

Kép forrása: Found on discoverykidzone.blogspot.com

Kép forrása: Found on webkindergarten.net

Kép forrása: Found on craftgawker.com

Kép forrása: Found on caboucadin.com

Kép forrása: Found on eltallerdepepa.blogspot.com.es

Kép forrása: Found on mypoppet.com.au

Tüzijáték:

Kép forrása: Found on fisher-price.com

Szerencsesüti

Kép forrása: Found on kindovermatter.com

Lámpások napja (január 15.)

Kép forrása: Found on firstgradeowls.blogspot.com

 

Kép forrása: Found on ellenjmchenry.com

Kép forrása: Found on lajollamom.com

Kép forrása: Found on juflisette.nl

Tavasz ünnep

Kép forrása: Found on greenbayartroom.blogspot.ca

Kép forrása: Found on topdiyideas.com

Kép forrása: Found on ourowncorner.com

Fejlesztő játékok:

rizssel

Kép forrása: Found on ehow.com

Tésztával:

Kép forrása: http://www.growingajeweledrose.com

Evőpálcikával:

Kép forrása: Found on scottsbricks.blogspot.com

Abacus:

Kép forrása: Found on lessonplans.craftgossip.com

Befejezésül egy kedvenc:

Kép forrása: Found on danyabanya.com

Kép forrása: Found on etsy.com

Ötlet-tár: Utazás a Föld körül (India)

Képről képre

Kép forrása: Found on sareedreams.com

Kép forrása: Found on crayola.com

Mandala

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Kép forrása: Found on alternatives.blog.lemonde.fr

Kép forrása: Found on lifeovercs.com

Kép forrása: Found on centrum-mandala.cz

Kép forrása: Found on funfourthgrade.blogspot.com

Kép forrása: Found on kidworldcitizen.org

Páva

Kép forrása: Found on nounoudunord.centerblog.net

Kép forrása: Found on blog.giddygiddy.com

Kép forrása: Found on busykidshappymom.org

Kép forrása: Found on artsycraftsymom.com

Kép forrása: Found on creativitytakesflight.com

Tigris

Kép forrása: Found on activityvillage.co.uk

Kép forrása: Found on crafts.kaboose.com

Kép forrása: Found on crafts.kaboose.com

Elefánt

Kép forrása: Found on honey-mommy.blogspot.nl

Kép forrása: Found on ttcrafts.com

Kép forrása: Found on whirlsandtwirls.blogspot.com

Lótusz

Kép forrása: Found on etsy.com

Kép forrása: Found on partycraftsecrets.blogspot.com

Az indiai művészet inspirálta: festékkel

Kép forrása: Found on beadandcord.com

Kép forrása: Found on dotandbo.com

íKép forrása: Found on etsy.com

Levegőn száradó gyurmából:

Kép forrása: Found on polymerclaydaily.com

Ötlet-tár: Utazás a Föld körül (Afrika 3.)

Képről képre: állatok

Kép forrása: Found on kiwicrate.com

Kép forrása: Found on rainforest-animals-and-plants.info

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Kép forrása: Found on parents.com

Kép forrása: Found on craftymorning.com

Kép forrása: Found on etsy.com

Kép forrása: Found on duitang.com

Kép forrása: Found on images.search.yahoo.com

Kép forrása: Found on repeatcrafterme.com

Kép forrása: Found on teacherbitsandbobs.blogspot.com

Kép forrása: Found on thewhoot.com.au

Kép forrása: Found on iheartcraftythings.com

Kép forrása: Found on childmindingadventures.blogspot.co.uk

Kép forrása: Found on jufsanne.com

Kép forrása: Found on nounoucreation.centerblog.net

Kép forrása: Found on craftsbyamanda.com

Kép forrása: Found on ac-lyon.fr

Kép forrása: Found on criscoart.blogspot.com

Kép forrása: Found on artsonia.com

Kép forrása: Found on threeyearsandonestonethenhome.com

Kép forrása: Found on jaynie2000.hubpages.com

Ötlet-tár: Utazás a Föld körül (Afrika 2.)

Képről képre: növények viága

Kép forrása: Found on kentuckysketches.blogspot.com

Kép forrása: Found on meaningfulmama.com

Kép forrása: Found on eberhartsexplorers.blogspot.com

Kép forrása: Found on flickr.com

Kép forrása: Found on mykidcraft.com

Kép forrása: Found on chudopodelki.ru

Kép forrása: Found on google.pt

Kép forrása: Found on flickriver.com

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Ötlet-tár: Utazás a Föld körül (Afrika 1.)

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Európa, Ázsia, Afrika
Európa, Ázsia, Afrika,
Az egész világ egy nagy csoda.
Amerika s végül Ausztrália,
Egyszer te is eljutsz oda, ki tudja?

Kép forrása: Found on globalkidsoz.com.au

Képről képre: Afrika

Kép forrása: Found on 3dgeography.co.uk
Dekor ötletek:

Kép forrása: Found on imagineexplorecreate.blogspot.com

Kép forrása: Found on papergoddess.typepad.com

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Kép forrása: Found on samenspelopdebso.nl

Kép forrása: Found on teacherbitsandbobs.blogspot.com

Kép forrása: Found on facebook.com

Kép forrása: Found on theimaginationtree.com

Kép forrása: Found on academiacelestia.blogspot.com

Házak:

Kép forrása: Found on pubdev.ipaperus.com

kép forrása: Found on youngcreativecouncil.com

Emberek:

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Kép forrása: Found on flickr.com

Kép forrása: Found on ourartlately.blogspot.com

Kép forrása: Found on nipiagogosapotapente.blogspot.gr

Maszkok, álarcok:

Kép forrása: Found on ideesnanoug.canalblog.com

Kép forrása: Found on flickr.com

Kép forrása: Found on blocs.xtec.cat

Kép forrása: Found on art-paper-scissors.blogspot.com

Hangszerek:

Kép forrása: Found on tenkidsandadog.blogspot.com

Kép forrása: Found on theimaginationtree.com

Kép forrása: Found on mypoppet.blogspot.com

Kép forrása: Found on collectionscanada.gc.ca

Kép forrása: Found on education.com

Ékszerek:

Kép forrása: Found on onceuponanartroom.com

Kép forrása:Found on education.com

Kép forrása: Found on alisaburke.blogspot.com

Kép forrása: Found on wikihow.com

Kép forrása: Found on craft-craft.net

"Fegyverek":

Kép forrása: Found on mollygoldberg.typepad.com

Szövött és papír díszek:

Kép forrása: Found on flickr.com

Kép forrása: Found on cahierjosephine.canalblog.com

Kép forrása: Found on flickr.com

Kép forrása: Found on onceuponanartroom.com

+1 recept: Kuszkusz mazsolával

Hozzávalók:

-   1 kg kuszkusz (aprószemű)

-   2 csésze mazsola

-   100 g olvasztott vaj

-   só

-   kristálycukor

A mazsolát mossuk és csepegtessük a szokásos módon, majd a gőzölőedény felső részében gőzöljük meg kb. 20 percig.

A kuszkuszt a csomagoláson feltüntetett módon készítsük el, majd a nagy keverőtálban a sóval elkeverjük, megöntjük az olvasztott vajjal, és körkörös mozdulatokkal, mindig egy irányban, könnyedén belekeverjük a vajat. Végül ugyanilyen módon belekeverjük a megpuhult mazsolát, majd ízlés szerint 2–3 evőkanál kristálycukrot. A cukor azonban meglehetősen elnehezíti a kuszkuszt, ha ezt nem kedveljük, ki-ki az asztalnál feltálalt cukorral ízesítheti a maga adagját.

Elmaradhatatlan kelléke ennek a fogásnak az aludttej, vagy az író.

Forrás: http://jmvk.compunet.hu