Bevezető:

„Ha egy emberhez olyan nyelven szólsz, amit az ért, ez azt jelenti, hogy az értelméhez szólsz; ha viszont az anyanyelvén beszélsz hozzá, ez azt jelenti, a szívét érinted meg” (Mandela)

Tudod-e?

- Az ENSZ 1999-ben nyilvánította február 21-ét nemzetközi anyanyelvi nappá, amelyet 2000-ben ünnepeltek először. Banglades javaslatára a világnapot annak emlékére tartják, hogy 1952-ben - az akkor még Pakisztánhoz tartozó - Bangladesben az urdut nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvvé, noha a bangladesiek anyanyelve a bengáli. Február 21-én Dakkában a diákok fellázadtak az anyanyelv elnyomása ellen. A rendőrség összetűzött a tüntetőkkel, és öt diákot megölt. A bangladesiek akkor az anyanyelv napjává nyilvánították a napot.

- 2008. április 23-án a Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalmon (Európában egyedülálló intézményként) Kazinczy Ferenc gyümölcsöskertjének helyén felavatták a Magyar Nyelv Múzeumát. A múzeum az anyanyelvi kultúrát közvetíti, bemutatva a magyar nyelv történeti útját, a nyelvtudomány eredményeit, a nyelvek és nyelvváltozatok egymásra hatását. Saját és más közgyűjtemények anyagaira alapozva állandó és időszakos kiállítások, kutatások, közművelődési lehetőségek helyszíne.

Nemes Nagy Ágnes: Anyanyelv /részlet

De hát miért is van annyiféle nyelv a világon? A költő csak néz és csodálkozik. Nem, nem gondol a nyelvek kialakulásának oly homályos őstörténetére (vagy élettanára? lélektanára, filozófiájára?), csak a saját mesterségére gondol. Hiszen ő - a versíró - érzi legerősebben a nyelvvel élők között egy-egy kifejezés másképp-nem-lehet-jét, mozdíthatatlan evidenciáját, szavakba horgonyzottságát. Mindig újra kínos tapasztalat rájönnie, hogy a költői evidencia anyanyelvi határig tart. Mért is hívhatják az asztalt table-nak, ha asztalnak hívják? Mért hívhatják másképp a hattyút, a vért, a jobbra csavaró borkősavat? Hány nyelv férhet el az emberiség tudatában? Vagy ne kérdezzük ezt? Ne kérdezzük, hogy hány angyal férhet el egy tű hegyén?

Hogyan segítsük gyermekünk beszédfejlődését?

A beszéd fejlődését elősegítő tényezők, folyamatok:
„Házi praktikák” a beszédfejlődés segítéséhez, melyek a verbális képességeken kívül a megismerési funkciókat, a szociális viselkedést, a mozgásfejlődést, a gondolkodást, az érzelmi fejlődést és a szülő – gyerek kapcsolatot is támogatják. Kimondottan fontos, hogy megkésett beszédfejlődéssel vagy beszédfejlődési zavarokkal küzdő gyermekeknél beépítsük a mindennapokba a lent felsoroltakat, ezzel kiegészítve, támogatva a fejlesztő foglalkozások hatékonyságát.
 • Támogató, sok ingert és mintát adó környezet, beszélgetés a gyermekkel.
 • Harmonikus családi háttér, érzelmi biztonság.
 • Mesék, mondókák, dalok, versikék és ezekhez kapcsolható játékok, mozdulatsorok.
 • Beszéddel kapcsolatos játékok: találós kérdések, szólánc, barkóba, stb.
 • A környezet tárgyainak megmutatása és megnevezése, a mindennapi tevékenységek beszéddel kísérése.
 • Tiszta hangadás: ne gagyogjunk vagy selypítsünk, ezekkel a kedvesnek hitt gesztusokkal helytelen mintát mutatunk, ezáltal a gyermek a nem megfelelő kiejtést fogja utánozni.
 • Gyermeknyelv elkerülése („tutu, pipi, hamham…), így már a kezdetektől elősegíthetjük a széles körben használható szókincs fejlődését.
 • Szemkontaktus és látható artikuláció: ez az utánzást, a megfelelő hangképzést segíti, valamint megalapozza azt a viselkedést, hogy egymás szemébe nézünk a kommunikáció során.
 • Zenehallgatás, mesehallgatás, megzenésített versek és mondókák.
 • Száj és arcizmok edzése: fújás (labda, furulya, síp, stb.), mimika gyakorlása tükör előtt, nyelvtorna. Ez az izmok fejlesztésén kívül az érzelmek kifejezését is elősegíti, hiszen a tükör előtt játszhatjuk, hogy mérges arcot vágunk, vagy éppen meglepődést színlelünk.
 • Háttérzajok kerülése, különösen a TV nézés és hallgatás minimalizálása.
 • Ha a gyermek gyakran csak mutogatással és nonverbális jelekkel kommunikál, akkor a tettetett nem értés is motiválhatja a beszéd használatára. Azonban ha a gyermek egyáltalán nem beszél és csak mutogatással és gesztikulálással képes kifejezni magát, akkor ezzel a „technikával” óvatosnak kell lennünk, mert a gyermek számára az egyetlen kommunikációs csatorna blokkolása érzelmi és magatartási zavarokhoz vezethet.
 • Ne javítsuk a hibás kiejtést, helyette ismételjük el helyesen. Elkerülhető, hogy a gyermek folyamatos kudarcként élje meg a beszédszituációkat, csökkenthető a szorongás, a frusztráció kialakulása.
 • Sok dicséret, bíztatás.
 • Forrás: http://pregradicion.blogspot.hu/2013/02/hogyan-segitsuk-gyermekunk.html

"A gyermek beszédfejlődésében legfontosabb színtér a család. Meghatározó a szülők mintaadó beszéde, hiszen a beszéden keresztül neveljük gyermekeinket. A következő idézet szépen feje­zi ki, a feltétel nélküli szeretet je­len­tőségét kapcsolatainkban általában és a gyermeknevelésben: „A szeretet türelmes, jóságos, a sze­retet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfelez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.” (1Kor.13,4-7).

Szeretet-kapcsolatban, egymásra hangolódva, szavaink hasonló jelentéstartalommal bírnak, jobban, kevesebb szóból értjük meg egymást. A gyermek olyan, mint a tükör. A szeretetet nem kezdeményezi, de visszatükrözi. Ha szeretetet kap, viszonozza azt. A gyermek alapvető életszemlélete, életérzései korán kifejlődnek. A ku­tatók többsége azt állítja, hogy a gyermek alapvető személyisége, gondolkodásmódja, beszédstílusa és egyéb döntő jellemvonásai ötéves korára kialakulnak.

A szókincsről A magyar nyelv szókincsét a lexikon adatai 800 ezer – 1 millió szóra becsü­lik. Hogy ebből valaki mennyit ismer, az egyénileg teljesen különböző. A szókincs mennyiségi és minőségi kialakulása függ a környezetünktől, az érdeklődésünktől, a műveltségünktől. Az anyanyelv elsajátítása, a szókin­csünk bővülése egész életünkön át tart és az mindenkinél szinte azonos minta szerint történik.

1-2 éves korban ez a fejlődés gyors, az új szavak hirtelen bukkannak fel a gyermek szókincsében. Ez a gyors­ fejlődés az első iskolaévekben is mindig megtalálható. Ebben a korszakban megy a legkönnyebben az idegen szavak ta­nulása.

Az egyéni szókincs kialakulását nagymértékben meghatároz­zák a gyermek környezetéből jövő hatások és a neveltetés sajátosságai. A szókincs nagyságának pontos megállapítása a gyermeknyelvben lehetetlen. Egy hatéves gyermek aktív szókincse körülbelül 13-14000 szóból áll. Ez azt jelenti, hogy a gyermek 1 éves korától 6 éves koráig átlagosan napi 8 szót tanul meg.

Hogyan is bővül a szókincsünk?
A gyermek újabb és újabb szavakat hall az óvodában, szüleitől, játszótársaitól, a rádióból, a tévéből. Ezeket összegyűj­ti és feldolgozza. Az új kifejezéseiket összeköti a tapasztalataival, majd az új szavakat megpróbálja használni. Így fordul elő, hogy a gyermek passzív szókincse (azok a szavak, amiket meg­ért) mindig nagyobb, mint az aktív (azok a szavak, amiket használ). Gyermekeink szókincse nap mint nap bővül azáltal, hogy új tárgyakkal, folyamatokkal, összefüggéssekkel ismerkedik meg. Néhány jótanács ezzel kapcsolatban:

Beszélgessünk!
A képeskönyvek rengeteg beszédtémát szolgáltatnak. Kezdjünk el beszélgetni, közben nevezzünk meg különböző dolgokat, tulajdonságaikat, funkciójukat.

Magyarázzunk!
Magyarázzuk el gyermekünk szintjének megfelelően a dolgokat. Pl. ha állat­kertbe megyünk, magyarázzuk el, mit jelent ez a fogalom, hogy a gyermek tudja valamilyen konkrét dologhoz kötni.

Ismételjünk!
Ismételjünk meg különböző helyzetekben és alkalmakkor olyan szavakat, amelyek a gyermek számára addig ismeretlenek voltak. Minél gyakrabban hall a gyermek egy szót, annál könnyebben jegyzi meg és kezdi használni.

Forrás: http://www.lurkovilag.hu/index.php?c=64

és meséljünk, mondókázzunk, verseket ismételgessünk és énekeljünk, dúdoljunk minden helyzetben, mindenhol és minden időben, mert az ezekkel eltöltött percek azok a pillanatok, melyek a beszédfejlődés segítése mellett erősebbé, még erősebbé teszik a kettőtök közötti kapcsolatot.

Sokat törtem a fejem azon, hogy erre a napra mit is ajánjak, gyűjtsek össze a sok-sok lehetőség közül. Aztán úgy döntöttem, hogy néhány nyelvtörő igazán jó móka az "Anyanyelv napjára" az anyanyanyelv "gyakorlására", mert jó hangulatban, sok nevetéssel fűszerezve, észrevétlen módon fejlesztenek.

Kedvenc nyelvtörőim közül egy tucatnyi:

Csiteri csütöri csütörtök,
dinnyét lopott az ördög.
Bugyogójába dugta,
nem fért be a pokolba.

Kép forrása: Found on ententyky.cz

Öt ördög görget görgőn, görbe úton görgő,

öt gömbbé gömbölyödött görögdinnyét

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Új kút körül izeg-mozog, fireg-forog,
tipeg-topog törpe, tarka török tyúk.

Kép forrása: Found on themagiconions.com

Csóré csiga csalán csúcsán cselleng,

csalán csúcsát csipegetve fent leng,

de a csalán nem tűri,

csóré csiga csupasz csápját megcsípi.

Kép forrása: Found on etsy.com

Százlábúék százan vannak,

Százlábúné százat sóhajt:

Százszor száz zoknit kell venni,
Szinte száz megy iskolába,
Százszor száz: tízezer zokni!!!

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Kőkapui kapukő, kapukőben laputő, laputőből lapu nő, lapus lesz a kőkapui kapukő.

Kép forrása:Found on sassydealz.com

Gyorsan fut a kicsi csacsi, csikorog a kicsi kocsi.

Kép forrása: Found on Uploaded by user

Kilenc kajla liba lába

kalimpál a libabálba.

Kép forrása: Found on flickr.com

Ágas-bogas berkenye gyíkgyerekek rejteke.

Kép forrása: Found on flickr.com

Húsz hangyagyerek, kilenc varangygyerek

kilenc nyúlgyereket kerget.

Kép forrása: Found on parents.com

Félelmetes, fekete,

félkövér, fodros flhők

kavarognak fejünk felett.

Kép forrása: Found on teachpreschool.org

+1:

Csurom vizes a picinyke cinke picinyke inge.

A legfontosabbat ki ne felejtsem:

Mozogjatok, mozogjazok, mozogjatok! Sokat, nagyon sokat, nagyon, nagyon sokat, sokat! (és ha lehet, a szabadban), mert:

"A beszédfejlődés szoros összefüggésben van a mozgásfejlődés menetével. A két agyféltekés mozgások, mint a keresztezett mozgásmintájú kúszás és a mászás, valamint a szintén keresztezett mozgásmintájú, kiegyensúlyozott járás megtanulása ugrásszerű beszédfejlődési kiugrást is jelent. "

Forrás: http://gyermekmozgasfejlesztes.blog.hu/2013/02/18/beszedfejlodes_376

(De nem csak ezért, hanrem, mert végre itt a jobb idő, amikor jó nagyokat lehet már sétálni, kirándulni és közben jó nagyokat beszélgetni.)

Szép hétvégét MIndenkinek!